Äntligen får Ingå sin hundpark

Ingen har opponerat sig mot det beviljade åtgärdstillståndet för hundparken i Ingå. Det betyder att bygget startar så fort det töar.

– Man kan inte beskriva i ord hur glad jag blev då jag hörde att det nu är klart med åtgärdstillståndet, säger Camilla Gorbatow, en av dem som varit med i planeringsarbetet sedan starten.

– Det har varit så många svängar i detta ärende under snart två år att jag var helt förberedd att någon skulle lämna in ett klagomål mot åtgärdstillståndet.

Ett överklagande hade skjutit fram planeringen med åtminstone ett år.

– Det har redan nu varit ett drygt arbete att planera och samla in medel för projektet, säger Gorbatow.

Siktar på öppning i maj

Föreningen Pro Ingå, som står bakom hundparken, planerar att starta bygget så fort marken smultit.

– Om allt går väl får vi det klart inom maj. Det finns ännu vissa mindre detaljer att planera.

En stor del av arbetet görs på talko. Staketet kring parken beställs direkt från tillverkaren som också står för installationen och ger en årlig service.

Har funnits på agendan i nästan tio år.

Föreningen Pro Ingå hur marken som kommunen anvisat projektet och står för finansieringen av byggandet.

I planeringen deltog hundklubbarna Canidae och Actiondogs, och handikapprådet i Ingå som bidragit med synpunkter för en handikappanpassad park.

I framtiden planerar Pro Ingå även att ordna småskaligt program i parken. Exempelvis en kurs för barn hur man hanterar hundar, gemensamma promenadgrupper för hundägare eller träffpunkter för sådana som behöver hundskötare och sådana som kan sköta hundar.

– Allt annat material, en del arbeten och så vidare köps lokalt. Finansieringen tillåter att det görs en riktigt bra hundpark.

Pengarna kommer från stiftelser, lokala företag, församlingen och privata donatorer. En stor enskild donation stod Varuboden-Osla för, som tilldelade projektet 24 488 euro inom ramen för kampanjen Egna området till godo. Hundparken blev kampanjens röstmagnet och fick överlägset flest röster då allmänheten skulle rösta på vilka projekt man tyckte skulle stödas.

Mer än en hundpark

Visionen för hundparken är att den ska fungera som mer än bara en hundpark. Arbetsgruppen kallar projektet för en social hundpark, vilket innebär att parken ska finnas till för alla oberoende av om de har hund eller inte.

– Vi tycker att en bärande idé är att ett barn som inte har egen hund, eller en åldring som inte längre kan ha egen hund, ska kunna komma promenerande längs en trygg väg till en central park, och leka med andra hundägares hundar.

Det har redan nu varit ett drygt arbete att planera samla in medel för projektet.

Den sociala hundparken ger också nyinflyttade ett enkelt sätt att bekanta sig med andra Ingåbor.

Hundparken byggs nära centrum, intill museigården Gammelgården och Västerleden. Placeringen av hundparken väckte diskussion i och med den kastring för släggkastare som ligger i närheten och som av en del Ingåbor upplevs som farlig. En flytt av kastringen har föreslagits men inga diskussioner i ärendet har ännu förts.

– Läget är utmärkt. Vi ville att de som bor i centrum ska kunna promenera till parken. De som bor utanför tätorten kommer säkert med bil oberoende av var parken ligger.

Området där parken byggs är nu ett outnyttjat ängsområde. Parken byggs nu så att kastringen kan stå kvar tills den eventuellt kan anvisas en ny plats i kommunen. Planteringar mellan hundparken och bostadsområdet intill ska skydda mot insyn och ljud. Parken får användas mellan klockan 7 och 21 och belysningen regleras enligt de tiderna.

Mer läsning