Äntligen eget för ESS

Här bakom skynket kommer det inom några månader att stå ett klubbhus med bland annat kokvrå, mötesrum, toalett och förråd. Kommodor Mikael Borgman är nöjd. Bild: Lina Enlund

På kort varsel har Ekenäs segelsällskap dragit i gång ett efterlängtat projekt. Redan i sommar ska ett nytt klubbhus stå klart. Där samlas sällskapets funktioner på ett och samma ställe.

Ekenäs Segelsällskaps verksamhet har varit utspridd. Under årens lopp har man lagrat utrustningen och idkat verksamhet på olika ställen, bland annat i roddskjulet på Stallörens pir och i sköljhuset vid Naturum. Juniorernas utrustning har senast förvarats i det numera rivna hamnmagasinet i Norra hamnen.

– I och med rivningen var det verkligen dags för oss att fundera på var vi ska vara i framtiden. Det skulle ha varit verkligt problematiskt utan detta klubbhus, säger Mikael Borgman, sällskapets kommodor.

Tidigare har man haft sin klubblokal i bland annat Sea Front och Gamla Bastun. För tillfället huserar man i en källare på Grev Moritz gata.

Tack vare det nya klubbhuset vid Norra strandgatan kan man koncentrera allt till ett ställe.

Förrådet först

På styrelsemötet för ett par veckor sedan bestämde sig Ekenäs segelsällskap för att göra slag i saken. Den genom upphandling anlitade entreprenören N-Å Nyströms Byggservice från Hangö var i beredskap och medveten om att tidtabellen är tajt.

Redan i början av juni ska huset ha ett tak och i början av juli ska det vara färdigt. Huset på cirka 95 kvadratmeter byggs i element i Hangö.

Trots att tomten står på utfyllnadsjord har man inte stött på några obehagliga överraskningar. Gropen fylls nu med grus och bara det blir lite varmare ska grunden gjutas.

Man prioriterar den kalla sidan av byggnaden, det vill säga förrådet som utgör den norra gaveln. Det innebär att juniorverksamheten kan börja använda klubbhuset redan i månadsskiftet maj-juni.

I förrådet på drygt 30 kvadrat finns det plats för föreningens cirka tio jollar, segel, bojar och annan utrustning.

Klubbhuset ska även fungera som bland annat utbildningsplats för juniorer, som mötesplats för klubbens medlemmar, som kansli för båtbesiktningsmännen och som tävlingskansli.

– I praktiken flyttar vi alla våra funktioner till klubbhuset, säger Borgman.

Unikt läge

Segelsällskapet arrenderar ett område på 150 kvadratmeter. På platsen fanns en byggrätt på 75 kvadratmeter. Det var i minsta laget för segelsällskapet som behövde minst 90 kvadratmeter för sin verksamhet. Till det behövdes ett undantagslov.

– Staden har varit mycket tillmötesgående. Man sökte bland annat undantagslov för vår del.

Borgman berättar att Yrjö Sahlstedt, som varit stadsarkitekt i Ekenäs och är medlem i både HSF och ESS, har kartlagt alla platser från Eke-Marin till Ormnäs. Han konstaterade att det inte fanns många ställen där ett klubbhus hade varit möjligt att bygga precis vid vattnet.

– Förutom träningarna arrangerar vi en Starbåtsregatta i slutet av maj och Stallörsregattan för juniorer i september. Det är viktigt att vi kan ordna våra seglingar här i hamnen. Vi vill gärna ha synlighet och många tycker om att se våra båtar på vattnet.

Juniorverksamheten är också beroende av en närbelägen sjösättningsramp.

– Jollarna med trailer väger cirka 70 kilo och är ganska tunga att släpa på för ett barn. Att korsa en väg kan vara problematiskt eftersom redan en kantsten kan utgöra ett hinder.

Oavhängigt från segelsällskapets projekt har staden sagt upp båtplatserna utanför klubbhuset i väntan på de nya bryggorna i Norra hamnen. Borgman drömmer om att få en jollebrygga vid kajen utanför klubbhuset på sikt. Men för stunden är han mer än tillfreds med situationen.

– Vi har våra hus på Stuvuholmen och Vrakholmen men det här är sällskapets första egna lättillgängliga klubbhus. Nu får vi vara i hamnen 30 år framöver med vattnet precis framför oss.

Söker sponsorer

Den slutliga räkningen för projektet ser ut att landa på 230 000 euro som till största delen finansieras via ett banklån. Tjugo procent finansieras med nyligen beviljade medel från Pomoväst, vilket också var avgörande för beslutet att genomföra projektet.

Men segelsällskapet efterlyser också sponsorer och har redan kommit en bit på vägen.

– Vi har i första hand vänt oss till våra medlemmar som själva jobbar i olika företag eller har relationer till något företag. Sedan diskuterar vi oss fram till vilken sorts synlighet sponsorerna vill ha.

– Medelinsamlingen har börjat överraskande bra. Våra medlemmar är positivt inställda. Flera har betalat in en extra avgift på mellan 50 och 500 euro.

Man har beslutat att klubbhusprojektet inte får påverka resten av verksamheten ekonomiskt.

– Vi måste klara av låneskötseln utan att det påverkar vår egentliga verksamhet.

Det underlättar att man slipper den årliga hyran på 6 000 euro för klubblokalen på Grev Moritz Gata.

Vill väcka intresse

Ekenäs segelsällskap med anor från 1897 har cirka 490 medlemmar. Av dem är mellan 50 och 70 juniorer.

– Antalet varierar stort eftersom det krävs att man skriver in sig i föreningen för att omfattas av vår försäkring när man deltar i våra juniorkurser. En del är medlemmar bara ett par år. Ofta är det fråga om barn till fritidsboende.

Borgman tror och hoppas att den ökade synlighet som klubbhuset och verksamheten kring det ger, kan ha en positiv effekt på medlemsantalet överlag i framtiden.

– Många har kontaktat mig angående projektet men det har alltid varit i positiv anda.

Mer läsning