Sjundeå belönas för sitt arbete med ungdomsfullmäktige, se tackvideon här

Essi Hyvärinen, Jenny Andersson och Iiro Koskinen har varit aktiva i Sjundeå ungdomsfullmäktige 2021. Bild: Mira Strandberg

Förbundet för Finlands Ungdomsråd har i dag beviljat Sjundeå kommun ett certifikat som erkännande för det arbete som görs för att främja ungas demokratifostran.

Certifikatet Nuorisovaltuustomyönteinen kunta (ungefär en kommun med positiv inställning till ungdomsfullmäktige) är Sjundeå ungdomsfullmäktiges största prestation, säger fullmäktigeordförande Jenny A...