Ansök om understöd av Raseborg

Raseborg stad beviljar understöd. Bild: VN-arkiv

Just nu är det möjligt att ansöka om flera understöd från Raseborgs stad. Däremot ska det ske innan den 28 februari.

När Raseborgs stadsstyrelse sammanträdde i slutet av fjolåret godkändes nya regler för beviljandet av bidrag, subventioner och uthyrningsprinciper. På samma gång justerades också ansökningstiderna för...