Anropstaxi betjänar för resor inom Ingå

Gemensam. Ingå kommuns controller Ilkka Rissanen understryker att anropstaxin är till för alla kommuninvånare. Bild: Lina Enlund

Tackvare Ingå kommuns nya anropstaxi ska invånarna nu ha det allt lättare att röra sig runt i kommunen.

Från och med junimånad betjänas Ingåborna av en ny anropstaxi.

Taxin är kommunens satsning för att göra det enklare för invånarna att röra sig från hemmet.

– Man kan inte förvänta sig att alla ska ha egen bil eller möjlighet att själva köra, säger Ingå kommuns controller Ilkka Rissanen.

Rissanen säger att man sett ett behov av förbättrad kollektivtrafik runtom i kommunen och att anropstaxin nu blev lösningen.

Förhandsboka dagen innan

Anropstaxin kör under vardagar från sex olika områden. På område 6, som är Ingå centrum, kör den alla vardagar och i övriga områden två dagar per vecka. Den exakta tidtabellen bestäms enligt hur många som åker med för dagen.

Tanken är ändå att taxin plockar upp folk i de olika områdena på morgonen, kör dem till Ingå centrum och sedan kör tillbaka under tidig eftermiddag.

En enkelresa med anropstaxin kostar tre euro. Taxin ersätter dock delvis de resor kommunen tidigare beviljat enligt socialvårdslagen och är därmed gratis till exempel för dem med rätt till färdtjänst.

För att åka med taxin krävs att man senast dagen innan meddelar från vilket område man vill åka.

En karta över områdesfördelningen samt telefonnummer till taxina hittas på kommunens webbplats.

Skjutsen betalas sedan i bilen antingen kontant eller med bank- eller kreditkort.

Öppen för alla Ingåbor

Ett förslag inför hösten är att verksamheten skulle breddas och kombineras med skoltransporterna.

– Flera bilar skulle användas och taxina kunde då mellan skoltransporterna fungera som anropstaxin, förklarar Rissanen.

Ännu har den nya anropstaxin inte använts så flitigt. Rissanen tror att det beror på att många inte vet om att den finns.

De som använt sig av tjänsten har ändå visat sig vara mycket nöjda.

– Den feedback vi fått hittills har varit god, säger Rissanen.

Rissanen säger att de flesta som hittills använt sig av tjänsten har varit pensionärer. Han vill ändå poängtera att taxin är öppen för alla åldrar.

– Alla Ingåbor har rätt att åka med. Detta är en tjänst som ska underlätta vardagen för vilken kommuninvånare som helst, säger Rissanen.

Från kommunens del tar man gärna emot ytterligare förbättringsförslag och tankar kring verksamheten på numret 050-5941690 eller per e-post till adressen tekniska@inga.fi.

Sex områden

Område 1: Barösund, Fagervik. Tisdag och torsdag.

Område 2: Västankvarn, Linkulla. Onsdag och fredag.

Område 3: Ingarskila, Täkter, Solberg. Måndag och onsdag.

Område 4: Degerby, Tvära. Tisdag och fredag.

Område 5: Innanbäck, Degerby, Kärr. Måndag och torsdag.

Område 6: Ingå centrum. Vardagar.