Anropstaxi betjänar för resor inom Ingå

Gemensam. Ingå kommuns controller Ilkka Rissanen understryker att anropstaxin är till för alla kommuninvånare.Bild: Lina Enlund

Tackvare Ingå kommuns nya anropstaxi ska invånarna nu ha det allt lättare att röra sig runt i kommunen.