Ännu inga bryggor till Norra hamnen

Ungefär som i det här montaget över Norra hamnen kommer de nya bryggorna att placeras. Men inte ännu till årets båtsäsong. Bild: Arkiv

Mäenpääs två bryggor i Norra hamnen byggs först våren 2018. Det betyder att staden två bryggor också måste vänta. Den ursprungliga planen var att anlägga stadens bryggor till denna säsong.

I dispositionsplanen för 2017 beslöt tekniska nämnden att för upprustning av gäst- och småbåtshamnarna och byggande av nya småbåtshamnar reservera 250 000 euro. Merparten av anslaget reserverades för fyra nya småbåtsbryggor i Norra hamnen.

Ursprungligen var avsikten att bygga ut hamnen med två bryggor av fyra till denna säsong. Staden har avtal med byggföretaget Mäenpää så att bolaget kan anlägga bryggor för maximalt 75 båtplatser, det vill säga en plats för varje bostad i det nya komplexet Port 19.

NTM-centralen har tidigare meddelat att hamnen kan byggas i etapper förutsatt att de nuvarande bryggorna på området avlägsnas innan det första skedet inleds.

Byggföretaget Mäenpää har i ett avtal med staden sagt att man bygger de två bryggorna närmast gästhamnen. Detta innebär i praktiken att Mäenpääs bryggor måste anläggas först, eftersom den första bryggan fungerar som vågbrytare för de övriga.

Mer läsning