Ännu hinner du underteckna skjutsinitiativ

Kräver ändring. Prästkullabon Annette Ström samlar in namn för att få staden att ändra sina principer för skolskjutsar. Bild: Privat

I mitten av oktober startade Annette Ström och Susanne Karlsson en namninsamling för att få Raseborg att uppdatera stadens principer för förskole- och skolskjutsar.

För familjer på landsbygden kan det vara en verklig utmaning att ha barn som behöver skjuts till förskolan eller skolan.

En del får av staden ordnad transport, andra inte – och vissa barn förutsätts vandra flera kilometer längs obelysta vägar till en plats där taxi eller buss ska hämta dem.

Prästkullaborna Annette Ströms och Patrik Lundbergs dotter borde gå drygt tre kilometer längs en mörk väg för att komma till den plats där taxin hämtar upp barnen i Prästkulla.

För Öbyborna Susanne och Markus Karlsson finns inte ens det alternativet. De har av staden beordrats sköta skolskjutsarna själva mot att staden betalar kilometerersättning. Att bägge har heltidsjobb utanför hemmet har inte beaktats.

Barnvänligt?

Trötta på stadens principer för förskole- och skolskjutsar startade Ström och Karlsson i oktober ett initiativ för att få staden att ändra på principerna.

Bland annat anser de att skjutsprinciperna inte alls speglar stadens vilja att titulera sig som barnvänlig.

– Grunden för initiativet är att stadsfullmäktige beslutat att Raseborg är en barnvänlig stad. Det viktigaste för barnen är trygghet, säger de i initiativet.

En trygg skolväg skulle vara en konkret åtgärd för att bli en barnvänlig stad.

Dessutom hoppas man att staden kunde låta andra än elever i grundskolan använda skoltransporterna om det finns plats i fordonen, mot betalning.

– Studerande på andra stadiet och övriga ortsbor ska få åka med skolbussarna om det finns plats. Staden köper nu bara kvoter. Det är dumt, varför inte använda skolbussen som lokaltrafik om platser finns och det annars inte går någon lokaltrafik till periferin som Snappertuna och Prästkulla, säger Annette Ström.

Flera hundra namn redan

En namninsamling som stödjer initiativet finns på nätet och därtill finns papperslistor på olika ställen i staden.

– Namninsamlingen på nätet har inte riktigt tagit fart, men på papperslistorna har vi flera hundra namn, säger Annette Ström.

Planen är att låta namninsamlingen pågå åtminstone fram till jul och sedan sammanställa listorna och överräcka dem till staden med hopp om att ärendet tas till behandling i januari.

Namnlistor finns i Skafferiett i Bromarv, Malmåsa i Prästkulla, Sale i Tenala, K-market i Svartå, K-market i Fiskars, Delitukku i Pojo, Luckan Raseborg i Karis och Kulturhuset Karelia i Ekenäs.

Bakom initiativet står också föreningarna Bromarv Hem och skola, Höjdens Hem och Skola i Tenala och Hem och skola i Snappertuna.

Mer läsning