Ännu ett nytt vårdhem planeras i Hangö

Bild: Harald Grönstrand

Bolaget Plus Hoivakiinteistöt vill bygga ett servicehem vid Kuttergränd i Hangöby. Bolaget har lämnat in en ansökan till staden för ett 1 200 kvadratmeter stort servicehem med 30 platser.

Tomten bolaget vill reservera är enligt detaljplanen ett kvartersområde för allmänna byggnader, en så kallad Y-tomt. I nuläget finns det inga arrenderingsvillkor för Y-tomter, så före staden kan arrendera ut tomten måste fullmäktige godkänna reserveringen av tomten.

Det årliga arrendet för tomten skulle bli närmare 10 000 euro.

Bild:

Stadsstyrelsen bestämmer på måndag ifall bolaget får reservera tomten. Reserveringsavgiften är 1 300 euro, och dessutom föreslår man att fullmäktige ska godkänna arrenderingsvillkoren.

För en vecka sedan klarnade det också att Attendo vill bygga ett nytt vårdhem vid Folkiacenter.