Anne Berners trafikvisioner

Avreglerad taxi, prislapp på vägen och lägre skatter finns i Anne Berners trafikvisioner.

Avreglering är ett nyckelord i de trafikförslag som kommunikationsminister Anne Berner, C, presenterade på måndagen. Bland annat slopas många begränsningar som styr taxiverksamheten.

Anne Berner föreslår också att hela det statliga trafiknätet, vägar, farleder och järnvägar, flyttas till ett statsbolag som ska svara för underhåll och utveckling av nätet. Finansieringen sker med kundavgifter som till en del ersätter en del av dagens skatter och avgifter, Berner nämnde fordons- och bränsleskatter.

Bilisten skulle alltså betala mindre för bensin och själva bilen, men i stället betala för väganvändningen. Men ministern presenterade inga modeller för prissättning och betalning, hon bara talade om månads- eller kilometeravgifter.

Här finns mycket att utreda, inte minst hur den operatör som ska bära upp avgiften ska kunna veta var och hur mycket fordonet har använts.

Taxitillstånden ska inte längre begränsas enligt region. Prisregleringen avskaffas också, och en taxi ska inte heller vara knuten till ett visst område, taxin får ta upp kunder var som helst.

En nyhet är att det ska bli möjligt med småskalig, icke-yrkesinriktad transportverksamhet. Om omsättningen stannar under 10 000 euro per år behövs inget verksamhetstillstånd för person- och godstransporter. Förhoppningen är att det ska öka serviceutbudet på landsbygden och i glesbygdsområden.

Men taxiföretagarna befarar att avregleringen leder till att det blir färre taxiföretagare i glesbygden, då företagen får möjlighet att flytta till orter med bättre verksamhetsförutsättningar. Tanken att ge taxitillståndet åt företag och inte åt enskilda chaufförer kan också leda till att verksamheten koncentreras till stora företag på småföretagarnas bekostnad.

Sannfinländarnas ordförande Timo Soini kritiserade avregleringen av taxiverksamheten redan under veckoslutet. På måndagen upprepade han att Anne Berners förslag inte är regeringens linje, och att Sannfinländarna inte godkänner det.

Det är upplagt för en armbrytning mellan Centern och Samlingspartiet, som antagligen gärna minskar regleringar, och Sannfinländarna som ser ut att föra de små taxiföretagens talan.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning