Anna-Matilda Rosendal är Karis-Pojo lucia

Anna-Matilda Rosendal är Karis-Pojo lucia 2017.Bild: Jonathan Terlinden

Vid Lions Club Karis-Karjaas månadsmöte konstaterades att Anna-Matilda Rosendal hade fått mest röster av de cirka 1 000 personer som röstade i årets luciaval i Karis och Pojo.