Anna-Maja Henriksson vill fortsätta leda SFP

Svenska folkpartiets mål är att i vår ha kommunalvalskandidater i sammanlagt 60 kommuner i landet, säger ordförande Anna-Maja Henriksson. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Svenska folkpartiets nuvarande ordförande Anna-Maja Henriksson säger att hon ser god potential för partiet att växa, och hon vill vara personen som leder partiet i den riktningen.

Justitieministern och Svenska folkpartiets (SFP) nuvarande ordförande Anna-Maja Henriksson meddelar att hon gärna fortsätter hålla partiets ordförandeklubba även under den kommande mandatperioden.

Partiet väljer ordförande för ett år i taget och ny ordförande utses under partidagen i Vanda den 26 september.

– För mig var det ett självklart val. Jag har lett partiet in i regeringen och vi är nu mitt i en regeringsperiod, säger Henriksson.

Hon har fungerat som partiets ordförande alltsedan 2016.

Ökat intresse från finskt håll

Henriksson ser goda möjligheter för SFP att växa framöver, och då vill hon vara personen som leder partiet i den riktningen.

– Den senaste partibarometern visar att exceptionellt många finländare, hela 39 procent, ser positivt på SFP och jag ser vilka goda möjligheter vi har att växa ytterligare, säger Henriksson.

Länge har många finskspråkiga i Finland haft en bild av att SFP endast arbetar för svenska frågor, säger Henriksson. Att lyckas förmedla att partiet också tar ställning i andra frågor har inte varit lätt.

– Speciellt under oppositionsperioden märkte jag hur exempelvis finska medier alltid bara kontaktade oss i frågor som gällde svenskan. Vi har fortfarande att jobba på att bättre förmedla att vi inte är ett ensaksparti.

Coronakrisen har ändå enligt Henriksson lett till alltfler finländare fått upp ögonen för att partiet jobbar för också annat än svenskans ställning i landet och intresset för partiet växer, säger hon.

– Det finns en beställning från finskt håll på ett parti som befinner sig relativt i mitten och är aningen högerorienterat. Vi strävar därför till att bredda vårt område.

I senaste kommunalval hade SFP kandidater i sammanlagt 52 kommuner i landet.

– Vårt mål inför kommunalvalet nästa vår är nu att höja siffran till minst 60, säger Henriksson.

Mer läsning