Anna Gottberg ny byggnadsinspektör i Raseborg

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har valt arkitekt Anna Gottberg till ny byggnadsinspektör.