Ann-Katrin Bender erhöll Ralf Törngren-priset

Ann-Katrin Bender premierades. Bild: Nina Ahtola

Årets Ralf Törngren-pris ges till politices magister, ekonomie studerande Ann-Katrin Bender (f. 1988 i Tenala). Priset delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Prissumman uppgår till 6 000 euro och delas ut till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.

Priset överräcktes av styrelseordföranden för Stiftelsen för Åbo Akademi, kommerserådet Peter Boström i samband med delegationens vårmöte på tisdagen i Åbo.

Ann-Katrin Bender tilldelas priset för sitt mångåriga och breda engagemang såväl för Åbo Akademi som för Åbo Akademis studentkår. Bender har bland annat varit generalsekreterare för studentkåren.