Anmälningar om patientskador ökar i antal

Ökningen av anmälningar om patientskador beror delvis på att hälsovårdstjänsterna återgått till nivån de befann sig på före pandemin. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Mer än 90 procent av skadorna är så kallade behandlingsskador.

I början av 2021 fick Patientförsäkringscentralen (PVK) in 4 322 anmälningar om patientskador. Antalet rapporterade skador har ökat sedan 2020, men de är fortfarande färre än före pandemin.Ökningen be...