Anlitade proffs för att fixa trädgård

Grönt rum. Ett önskemål var en vistelseplats framför huset. Företaget Toivepiha grundades av landskapsplaneraren Sanna Moilanen för femton år sedan. Bild: Sarah Mangs

Trädgård Syskonen Boström ville göra trädgården trevligare på sommarstället, men storleken på området var övermäktigt. Därför tog de hjälp av en landskapsplanerare för att få en helhet.

En trädgård i Sjundeå har fått ett ordentligt ansiktslyft. Syskonen Christer Boström och Kerstin Boström rustade upp trädgården vid sina föräldrars gamla bondgård.

– Det är frågan om ett rätt stort område. När det fungerade som bondgård var fokus på annat än trädgården, säger Christer.

I dag använder syskonen gården som sommarställe.

– Vi försökte fixa stegvis på egen hand, men utan någon enhetlig plan, säger Christer.

Eftersom trädgården är cirka 100 gånger 200 meter stor kändes det övermäktigt att ta itu med allt på egen hand. Vissa delar av trädgården beskriver han som en djungel innan den förnyades.

– Det behövdes en plan. Eftersom vi inte klarade av det anlitade vi proffs.

De tog hjälp av företaget Toivepiha från Lojo. Landskapsplanerare Alma Engberg har planerat trädgården utifrån syskonens idéer. Eftersom det är frågan om ett sommarställe sökte de en lättskött lösning med traditionella mångåriga växter som passar med omgivningen.

Enligt Alma Engberg lönar det sig att ha mellanrum mellan rabatter och hus för att hus och byggnader inte ska få fuktskador. Bild: Sarah Mangs

– Jag fungerade som professionell rådgivare för att förverkliga önskemålen på ett ekonomiskt och lättskött sätt. Jag vet vilka växter som är hållbara i trädgården.

Återvinner perenner

Enligt Engberg finns det många saker att beakta när en trädgård planeras.

– Man måste beakta jordmån, sol- skugg- och fuktförhållanden och så påverkar stora träd mycket eftersom de tar all energi om man inte planterar rätt.

En del växter har återanvänts för att spara pengar, medan andra är nya. Blommorna och buskarna är valda med eftertanke.

– Eftersom det här är ett gammalt bondställe ska trädgården passa in i miljön, säger Christer Boström.

I syskonen Boströms trädgård finns traditionella mångåriga blommor. Bild: Sarah Mangs

– Det här är en traditionell och romantisk landsbygdsträdgård. Jag har hittat traditionella växter och buskar, vilket är växter som använts i hundratals år i gårdsmiljöer och trädgårdar, säger Engberg. Traditionella växter är tåliga och anpassade till klimatet. Exempel är stjärnflocka, iris och riddarsporrar.

Grönt rum. Ett önskemål var en vistelseplats framför huset. Företaget Toivepiha grundades av landskapsplaneraren Sanna Moilanen för femton år sedan. Bild: Sarah Mangs

Engbergs uppgift var att ta önskemålen till en jordnära nivå med en praktisk och ekonomisk lösning.

– Kerstin hade en tydlig bild av vad hon ville ha och önskade modigt stora element till trädgården.

Perenner. Ett av Kerstin Boströms önskemål var en stor rabatt med mångåriga blommor. Här har Alma Engberg planerat kanstenarna så att det är lätt att klippa gräset runtom. Bild: Sarah Mangs

Bland annat ville hon ha ett snyggt område vid vägkanten, en rabatt med perenner vid huset och en vitselseplats.

Smärtfri gräsklippning

Till alla önskemål måste Engberg hitta lösningar som gör trädgården lättskött. Att komma runt med gräsklipparen ska vara enkelt.

– Till exempel planterades perenner runt murkanten eftersom det är svårt att klippa intill den.

Böjda former. Christer Boström är nöjd med muren vid vägen som har en buskrabatt och en rabatt med mångåriga väster. Bild: Sarah Mangs

Christer Boström hjälpte till att gräva rabatter med en liten grävmaskin och traktor.

Undvik direktkontakt med rabatten och gräsmattan. En kantsten kan räcka.

Grästofsar vid kantstenar undviker man med ett grusmellanrum följt av en sten i marknivå mellan naturstenen och rabatten. Då kan man köra över gruset och den låga stenen med gräsklipparen.

Marktyg i buskrabatter med täckbark på tyget minskar ogräset.

Mångåriga blommor som är tätt planterade gör också att ogräset inte ryms att växa.

Undvik att placera rabatter nära vildvuxna områden.

– Han kunde använda maskinen, medan jag berättade hur det skulle göras, säger Alma Engberg.

Det kom också till nytta då syrenhäcken flyttades.

– Det var en ekonomisk fråga. Det var fint att vi kunde bidra med det arbete vi själva klarade av eftersom det sparade på arbetstimmar, säger Christer.

– Om kunden vill göra saker själv med rådgivning går det bra. Vi gör det som kunden inte behärskar.

Trädgården började restaureras 2013 och börjar så småningom bli klar, även om Kerstin Boström planterar nya perenner då hon vill.