Anläggningarnas skötsel dras ner i Raseborg

Åminnefors idrottsplan är inte i användning. Bild: Thomas Sundström

Fiskars sportplan är ett exempel, och det finns andra, när staden tvingas skära ner på skötseln av idrottsanläggningar i Raseborg.

Fullmäktige i Raseborg beslöt i december 2020 skära ner på kostnaderna för idrottsanläggningsskötsel med 40 000 euro. Besparingen förverkligades genom att man minskade antalet årsverken från fyra till...