Angelägen debatt i Ekenäs

Det pågår ett paradigmskifte i Europa och i vårt land. Vad är det som händer? På lördag ordnas en debatt i Ekenäs kring framtid och kristen tro.

Förändringens vindar sveper över samhällsstrukturerna. Gamla mönster förändras och därmed också livsinnehållet.

En sådan förändring är till sin karaktär kollektiv men berör var och en på det personliga planet. I en värld där vi många gånger tror oss kunna fatta självständiga beslut kanske vi bara är spelbrickor i ett större spel.

På lördag den 27 februari klockan 15 förs ett samtal kring dessa frågor och framtidens utmaningar i församlingshemmet i Ekenäs.

Samtalet tar avstamp från Marcus J. Borgs bok Kristendomens hjärta. Författaren var en nordamerikansk bibel- och Jesusforskare som gett ut ett tjugotal böcker.

Det blir diskussion kring bibelsyn och bibeltolkning, men i synnerhet kring angelägna existentiella frågor ur ett finlandsvenskt perspektiv och med det framväxande paradigmskiftet som bakgrund.

Det kommer att handla om kyrka, tro och framtidens mötesplatser där människor kan samlas för att dela livets stora frågor.

I samtalet medverkar Tomas von Martens som är utgivare av boken. Stefan Djupsjöbacka, tidigare kyrkoherde i Johannes församling, Karl-Gustav Sandelin professor emeritus och kulturredaktör Camilla Lindberg. Samtalet leds av kyrkoherde Anders Lindström.

Publiken får också ställa frågor. Därtill ordnas kaffeservering.

Mer läsning