"Ändringarna i körkortslagen för inte med sig något bra"

Den nya körkortslagen har trätt i kraft. Teori- och körundervisningen i bilskolan minskar radikalt. – Det kommer att sluta dåligt, säger Lena Stenström på Trexo.

En ny körkortslag trädde i kraft för ungefär en vecka sedan, den första juli. Nya regler för anskaffningen av körkort gäller och förnyelserna gör bilskoleläraren Lena Stenström på Trexo i Karis upprörd.

– Jag förstår verkligen inte hur man har tänkt här. Det ändras mot ett väldigt, väldigt farligt håll. Vi har pratat med flera andra bilskolelärare och ingen är nöjd.

Den obligatoriska undervisningens omfattning minskar till följd av reformen och samtidigt slopas en del av körkortsutbildningen för personbil. Tidigare bestod utbildningen av tre skeden: grund-, övnings- och fördjupningsskedet. Endast grundskedet består och en så kallad riskskolning ska ersätta de andra.

Det är inte bara körkortsutbildningen för personbil som drabbas. Man kräver inte längre lika mycket undervisning för de som tar körkort för moped, mopedbil och traktor.

– Mest krångel har det väl varit där. Utbildningen före hanteringsprovet är viktig och det här med att lägga mer ansvar på de som tar körkort kommer inte att fungera. Oavsett hur många gånger man säger att eleverna ska öva på egen hand så gör de sällan det.

Mindre undervisning – mera ansvar

Det är inte bara innehållet i den nya körkortslagen som gör Stenström fundersam. Tidpunkten för ikraftträdandet är också aningen märklig.

– Det skulle ha varit mest logiskt om de väntat med att ta den nya lagen i kraft vid årsskiftet. Den 1 juli är ett väldigt dåligt datum i och med att många är på semester.

Stenström säger också att knappt någon har hört om förändringarna.

– Vi fick information om ändringarna väldigt sent. Vi har också märkt att ingen av våra kunder riktigt vet vad som är på gångs – telefonen har ringt i ett.

Bilskolan Trexo, som funnits i 67 år, kommer att hålla en informationskväll i augusti där de behandlar ändringarna i lagen.

– Varje ny kurs kommer förmodligen att börja med information. Det är knappt någon i våra trakter som har koll på ändringarna så det behövs.

Vad kan ändringarna har för effekt?

– Det känns hemskt att säga det, men inga positiva effekter i alla fall. Man drar ner på det viktiga – undervisningen – och därmed blir teori- och körprovet svårare då mer fokus ligger på det. Det kommer att gå dåligt och resultera i olyckor. Folk kommer att dö i trafiken. Är det vad som krävs för att man förstår att det här inte är begripliga ändringar?

Något annat som förargar Stenström är att det sker förändringar i vem som får undervisa dem som tänker ta mopedkörkort.

– Tidigare fick sådana med tillräckligt mycket körerfarenhet undervisa, men i samband med de nya ändringarna ska mopedläraren vara en trafiklärare. Det betyder att vår mycket kunniga mopedlärare, som jobbat här länge, inte längre duger till jobbet och tvingades gå.

Stenström säger att den förra körkortslagen inte heller var perfekt, men ändå bättre än den nya.

– Det fanns både bra och dåliga sidor med den tidigare lagen. Man fick körkortet och hade sedan två år tid på sig att ta övningsskedet och fördjupningsskedet. Många väntade för länge och tog övningsskedet och fördjupningsskedet just före körkortet skulle gå ut. Då förstår jag ju att det blir lite tårta på tårta och för mycket likande information på en och samma gång.

Tanken med de olika skedena var att man skulle komma tillbaka till bilskolan en kort tid efter att man hade tagit sitt körkort och ta övningsskedet som bestod av en timmes teori och två timmars bedömningsköra. Sedan skulle man köra en tid igen innan man kom tillbaka för det slutliga skedet som bestod av ett besök till halkbanan med både teori och köra.

– Det sista skedet har jag aldrig hört någon klaga på. Där fick man se krockade bilar, hur stor en älg verkligen är och så vidare.

Det ultimata enligt Stenström hade varit att ta bort övningsskedet och behålla allt annat.

– Det var bra att ha någon sorts undervisning efter att man fått sitt körkort. Då kunde man prata om erfarenheter och fråga om det är något de börjat fundera på sedan de fått körkort.

Osunt fokus på pris

Ett ämne som ofta diskuteras då det gäller körkortslagen är priset. Lena Stenström kan bekräfta att det ofta är snack om pris.

– Det är fel att se på priset och säga att det är dyrt. Det kostar att gå till frisören också, men skillnaden är att man har körkortet nästan hela sitt liv. Det blir farligt då människor försöker få allting så billigt som möjligt.

Trexo kommer att erbjuda såkallade teoripaket som man kan köpa för en tilläggssumma.

– Det är ju inte säkert att alla tar det här paketet, men det hade nog varit bra med mer undervisning. Annars måste de hitta mycket information någon annanstans och utan den informationen är man kanske inte lika säker bakom ratten.

Stenström säger att det beror på eleven hur bra hen klarar sig i bilskolan. Vissa har aldrig suttit bakom en ratt tidigare och andra har kanske övat på någon åker.

– Vi kommer att rekommendera våra teoripaket till de som kan behöva det. Om man får höra att man skulle ha nytta av mer teori betyder det såklart inte att man är dålig – alla är olika och man måste komma ihåg att man tidigare i bilskolan haft 19 timmar teori. Det är inte något fel med att ta mer teoritimmar.

Stenström hoppas speciellt att de som har moped-, mopedbils- och traktorkort från tidigare köper extra teoriundervisning.

– De behöver det. Det är helt annorlunda att köra moped än bil till exempel. Det är två helt olika fordon och med moped får man ju till exempel inte köra på motorväg.

Nej, tack till mindre körlektioner

Det är inte bara bilskolelärare som är kritiska till nya körkortslagen. Även sådana som tagit körkort enligt gamla systemet är fundersamma. En av dem är Nicolina Nynäs som haft körkort i lite mer än ett år.

– Jag tog körkortet med pappa och läste därmed all teori på egen hand och det gick nog bra. Jag har tagit de andra skedena i bilskolan och övningsskedet var kanske inte så nödvändigt, men fördjupningsskedet var intressant.

Emilia Rissanen har både moped- och personbilskort. Hon säger att vissa saker upprepades i bilskolan som hon redan visste sedan förut i och med att hon kört moped.

– Det var kanske lite för mycket teori, men jag skulle inte vilja ha mindre körlektioner. Jag kände mig ändå lite osäker bakom ratten då jag skulle börja köra på egen hand – fastän jag hade haft väldigt många körlektioner.

Emilie Nordström körde också moped, samt mopedbil, före hon skaffade personbilskort. Hon håller med Rissanen.

– Man klarar sig inte utan teori, men det är klart att man lär sig det mesta ute i trafiken. På så sätt blir man mer bekväm bakom ratten.

De tror att ändringarna kan leda till mer olyckor och osäkrare körare.

– Det låter kanske bättre för att man behöver gå mindre i bilskolan, men man får mindre erfarenhet som kan göra att man är en fara i trafiken, säger Nordström.

Nya körkortslagen

De som tar sitt första körkort måste ha teori i 4 timmar – de som tar moped-, mopedbils- och traktorkörkort behöver endast denna undervisning.

En stor del av personbilsundervisningen slopas. Övningsskedet och fördjupningsskedet tas bort och ersätts av en riskskolning på 8 timmar.

De som tar personbilskörkort behöver endast ha 10 timmar körundervisning.

Riskskolningen görs före körprovet. Nu behöver man alltså inte komma tillbaka till bilskolan, utan efter avklarat prov har man körkortet i 15 år.

De som gått grundskedet och alltså har 2 års körkort måste gå riskskolningen.

Källa: Trafi.fi