Ändringar på Aurorahemmet

Privat aktör. Staden kan inte längre köpa vårdplatser som är bundna till en specifik plats, eftersom det anses snedvrida konkurrensen. Det betyder att de av stadens klienter som vårdats på Aurorahemmet måste flytta. Bild: KSF-arkiv/Christoffer Holm

Aurorahemmet kan inte fortsätta som äldreboende i sin nuvarande form. Staden kommer att flytta sina klienter till andra enhet inom kort. I stället planeras en annan typ av boende.

Hangö stad har sagt upp sitt vårdavtal vid årsskiftet med äldreboendet Aurorahemmet.

Orsaken är att det juridiskt inte är möjligt längre att betala direkta understöd till en specifik vårdproducent. Den upphandling som nu är på gång gäller att få en vårdproducent till fastigheten stiftelsen för Hangö servicebostäder, Nova. Staden har ett långt hyreskontrakt för den fastigheten.

Hangö grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander säger att en del av de klienter som uppfyller kriterierna för effektiverat serviceboende nu måste flytta från Aurorahemmet.

I början av veckan ordnade ägaren tillsamman med personalen och staden en information för de anhöriga.

– För tillfället ser vi över tidtabellen och olika alternativ, säger hon. Men tanken är att flytten skall ske så snart som möjligt.

Kristina Nordström, som har en anhörig som bor på Aurorahemmet, är ledsen:

– Jag tycker att de äldre, som byggt upp vårt samhälle, behandlas ovärdigt. Jag hade hoppats att man kunde ha kommit fram till en annan lösning.

Enligt Kajander är situationen beklaglig.

– Jag förstår om anhöriga är frustrerade, det är alltid tungt med förändringar, men staden har lediga platser på andra enheter.

Nu planeras ett lättare gruppboende på Aurora för personer som inte faller inom ramarna för vare sig hemvården eller den tyngre vården.

Staden har möjlighet att i fortsättningen köpa enskilda platser med stöd av till exempel socialvårdslagen och den upphandlingen är på gång.