Ändringar i jourverksamheten på Raseborgs sjukhus

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphör den 30 september. I stället inrättas en primärvårdsjour som ordnas av Helsingfors universitetssjukhus (HUS). Bild: Sofia Westerholm/SPT

Från och med den första oktober är det Helsingfors universitetssjukhus (HUS) som ordnar med primärvårdsjour vid Raseborgs sjukhus.

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphör den 30 september. I stället inrättas från oktober en primärvårdsjour som ordnas av Helsingfors universitetssjukhus (HUS). Det medför stora förändringar i hur man får vård inom Västra Nylands område, skriver HUS i ett pressmeddelande.

Behovet av jourvård bedöms alltid först per telefon. Man ska inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt för en bedömning av vårdbehovet, eftersom där från oktober inte längre finns den vårdkapacitet som krävs för nödsituationer, meddelar HUS.

Den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus har öppet dygnet runt. Här vårdas endast patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourvård inom ett dygn efter insjuknandet eller skadan, skriver HUS.

De jourpatienter inom Västra Nylands område som behöver mera akut och krävande specialiserad sjukvård vårdas i fortsättningen på Lojo sjukhus samjour.