Andra orter lockar niorna

Matilda Peitsaro och Livia Raivio vill få omväxling och har ansökt om plats i gymnasier på annan ort. Teddy Broman fortsätter gärna i Kyrkslätt. Medeltalsgränsen har inte påverkat deras val. Bild: Mira Strandberg

Förbindelserna till skolorna ser ut att ha haft större inverkan än Kyrkslätts gymnasiums medeltalsgräns när niorna fattat beslut om sina ansökningar till andra stadiets utbildning.

– Medeltalsgränsen har inte varit någon sensation bland mina elever. De noterade den men annars har det inte varit något extra, säger Maria Klemetz, som vikarierat som studiehandledare i Winellska skolan i år.

– VR och förbindelserna till skolorna var en betydligt större chock än medeltalet. Där tycker jag att niorna var väldigt ansvarstagande och faktiskt kollade hur de kommer till olika skolor. De förstår att logistiken är en del av deras vardag, och i det här fallet påverkade det konkret deras valmöjligheter, säger hon.

Ska också ut ur gymnasiet

De som reagerat mest är de elever vars medeltal rört sig just vid gränsen till 7,0 som är det nya medeltalet till Kyrkslätts gymnasium. Eftersom beskedet kom först i slutet av januari hade de eleverna ganska lite tid att eventuellt höja sina betyg.

– En del av dem kanske blev lite oroliga, för tidigare har man kunnat tänka att man alltid kommer in till Kyrkslätt i alla fall. Nu är det inte så, säger studiehandledare Moa Sannholm.

– Samtidigt är det en tydlig markering från gymnasiet och eleverna tycker att det har betydelse. Det är något som gör att de som kommer in också har en chans att klara av studierna. För det handlar ju inte bara om att komma in, man ska ju komma ut också, säger hon.

Vill ha variation

Livia Raivio, Matilda Peitsaro och Teddy Broman hör till de niondeklassare som sökt sig till gymnasier efter nian. De har inte påverkats av medeltalsgränsen i sina val av gymnasier.

– Jag söker till IB-linjen i Mattliden, och när jag var på besök var det så fina utrymmen så jag satte vanliga gymnasiet i Mattliden på andra plats, säger Raivio.

Peitsaro har sökt till Grankulla gymnasium som första alternativ.

– Det är bra förbindelser dit och jag vill bort härifrån och få variation. Sen spelar jag också handboll, så det påverkade mitt val. Mattliden har jag som andra alternativ och Kyrkslätt som tredje.

Bara Broman, som bor i Sjundeå, har valt Kyrkslätts gymnasium som första alternativ, dels tack vare läget – det är nära och lätt att ta sig till – dels tack vare den företagarlinje som gymnasiet har.

– Den intresserar mig. Dessutom har jag gått lågstadiet i en annan skola. Som andra alternativ har jag Mattlidens gymnasium.

De tre tycker alla att det är bra att Kyrkslätts gymnasium har infört en nedre gräns.

– Det betyder att skolan satsar mera och tar in sådana elever som klarar sig, säger Matilda Peitsaro.

"Inte vårt bästa år"

Också Kyrkslätts gymnasiums rektor Maria Ekman-Ekebom ser medeltalsgränsen som en positiv sak.

– Det är ett tydligt ställningstagande från kommunens sida om vad ett gymnasium ska stå för, säger hon.

– Men också de som tidigare har haft ett lägre medeltal är viktiga för oss och vi bryr oss om dem. Vår lärarkår jobbar helt fantastiskt fint med dem för att också de ska bli studenter.

I år var det bara trettiosex niondeklassare som valt Kyrkslätts gymnasium som första alternativ.

– Det är inte vårt bästa år, vi är tillbaka till ungefär samma nivå som 2012 ungefär.

Ekman-Ekebom tror inte att medeltalet har påverkat ansökningarna.

– Jag tror att det handlar mera om att tonåren är en spännande tid då det händer många saker som väcker nyfikenhet. De unga vill vidga sina vyer och få fysisk distans också till hemmet, säger hon.

Flera alternativ efterlyses

Andelen elever som söker till gymnasier är, som tidigare år, högre i städer och sjunker ju längre utåt man kommer. I Winellska skolan är det närmare 80 procent som väljer gymnasier i stället för yrkesutbildning.

– Det finns mycket flera gymnasier än andra skolor här i närheten, vilket också påverkar gymnasiebenägenheten, säger Maria Klemetz.

– Det skulle behövas alternativ. Prakticum startar en merkonomlinje i Mattliden i höst, och den har också våra elever visat intresse för. Men vi får väl se om den får tillräckligt många sökande så den kan starta, säger Sannholm.

Raseborgare till Karis

Längre västerut, i Karis, är det främst Raseborgare som sökt till det lokala gymnasiet Karis Billnäs gymnasium (KBG). Av de 44 som listat KBG som första alternativ är två från Ingå, de övriga 42 är från Raseborg.

Enligt skolans studiehandledare Carina Nylund är de som inte haft skolan som första val sällan på väg till skolan.

Yrkesinstitutet Axxell har enheter både i Karis och Raseborg. Kjell Forsman, koordinator för vägledning och rekrytering på Axxell, konstaterar att närvårdarlinjen i Ekenäs haft mest sökande (28 som förstahandsval till 24 platser) medan datanom- och merkonomutbildningarna lockat färre än i fjol.

Trots att tågförbindelserna mellan Karis och Kyrkslätt blivit sämre minskade antalet sökande från Kyrkslätt inte.

Hangö gymnasium

Antal sökande: förstahands 19, andrahands 5.

Nybörjarplatser: 36.

Medeltal som krävs för att bli antagen: 6,8.

Ekenäs Gymnasium

Antal sökande: första hands 64, andra hands eller lägre 100.

Nybörjarplatser: 75.

Medeltal som krävs för att bli antagen: 7,0.

Karis Billnäs gymnasium:

Antal sökande: första hands 44, andra hands 29.

Nybörjarplatser: 62.

Medeltal som krävs för att bli antagen: 7,0.

Kyrkslätt gymnasium

Antal sökande: första hands 36, andra hands 25.

Nybörjarplatser: 72.

Medeltal som krävs för att bli antagen: 7,0.

Virkby gymnasium:

Antal sökande: förstahands 28, andrahands 12.

Nybörjarplatser: 50.

Medeltal som krävs för att bli antagen: 7,0.

Yrkesinstitutet Axxell hade 149 förstahandssökande till 188 platser i utbildningarna i Ekenäs och Karis.

Merkonom (Ekenäs): 11 som första val, 12 som andra val. Linjen har 24 platser.

Datanom (Ekenäs): 11 som första val, 10 som andra val. Linjen har 24 platser.

Närvårdare (Ekenäs): 28 som första val, 15 som andra val. Linjen har 24 platser.

Husbyggare (Karis): 22 som första val, 16 som andra val. Linjen har 19 platser.

Vvs-montör (Karis): 12 som första val, 17 som andra val. Linjen har 18 platser.

Verkstadsmekaniker (Karis): 13 som första val, 24 som andra val. Linjen har 18 platser.

Bilmekaniker (Karis): 18 som första val, 15 som andra val. Linjen har 19 platser.

Snickare (Karis): 9 som första val, 8 som andra val. Linjen har 18 platser.

Kock (Karis): 11 som första val, 17 som andra val. Linjen har 12 platser.

Mer läsning