Anders Adlercreutz: "Västnyland led av att SFP inte satt i regeringen"

Oroad. Anders Adlercreutz oroar sig för hur Finlands EU-ordförandeskap ska löpa efter de knappa segermarginalerna i valet. Bild: Mira Strandberg

Regeringen Sipilä visade ingen förståelse för Västnylands behov, säger Anders Adlercreutz, som nu själv inte utesluter en ministerpost. – Vilken politiker som helst är med för att påverka, säger han.

– Det är på alla sätt ett jobbigt resultat. Med bara några hundra röster till hade Sannfinländarna kunnat bli lika stora som SDP. Men det är SDP som är störst och ska inleda regeringsförhandlingar. Jag har svårt att tänka mig att Sannfinländarna får plats i en sådan regering.

Det säger SFP:s röstmagnet i Nyland, Anders Adlercreutz, som med sina 9 403 röster nästan tredubblade sitt resultat från föregående riksdagsval och fick tredje flest röster av alla SFP-kandidater i hela landet.

– Det känns ju fantastiskt fint och jag är tacksam för stödet. Men ser man på den stora bilden stör det mig att SFP tappade sitt fjärde mandat i Nyland. Vi hade behövt 1 200 röster till, och det borde vi ha klarat av.

En av orsakerna till det förlorade mandatet är att partiet inte lyckats nå de tvåspråkiga och finskspråkiga väljare som i föregående riksdagsval i stor utsträckning röstade på dåvarande partiordförande Carl Haglund.

– Calle hade en massa sådana röster och för SFP:s framtid är det viktigt att vi lyckas hitta dem och få dem att se oss som ett alternativ för dem. Samtidigt är det viktigt att vi inte glömmer de starka fästen vi har i öst och väst. Nu nådde vi inte vårt mål, fast vi hade en bred kandidatuppställning och många gjorde fina kampanjer. Det är svårt att se hur vi som kollektiv kunde ha gjort ett bättre jobb.

– Men det fjärde mandatet är ett förlorat mandat som vi måste ta tillbaka i nästa val. Det kräver att vi jobbar långsiktigt och tänker mer strategiskt än vi gjort hittills, säger Adlercreutz.

"Ingen förståelse för regionens behov"

Ett annat faktum som påverkade valresultatet är enligt Adlercreutz att partiet inte satt med i regeringen under förra valperioden. Regeringsmedverkan är mer av en ödesfråga för SFP än för andra partier.

– För oss verkar det vara viktigare än för andra partier att ha mediesynlighet. Nu har vi inte varit i regeringen eller haft några synliga ministrar, så vi har haft sämre möjlighet att lyfta fram konkreta saker som vi åstadkommit. Och väljarna uppskattar konkreti.

Att SFP sitter i regeringen är också viktigt ur lokal synvinkel.

– Västra Nyland led under den föregående riksdagsperioden, det fanns ingen förståelse för regionens behov i regeringen. Det måste vi nu jobba för att ändra på, säger Adlercreutz.

Lämplig ministerportfölj intresserar

För SFP är regeringsmedverkan enligt Adlercreutz nu möjlig – och blir det så är en ministerpost för hans del inte utesluten. Eftersom de två SFP-riksdagsledamöter som fick mer röster än han båda är från Vasa valkrets är han ett sannolikt val för en eventuell andra ministerpost för SFP.

– Det är förstås inte bara röstetalet som avgör. Men vilken politiker som helst är med för att påverka och jag har gärna en position som gör att jag kan påverka enligt det mandat jag har fått. Så om det blir aktuellt med en ministerpost och posten passar min profil så är det helt självklart att tacka ja.

– Men först måste vi komma med i förhandlingarna och få fram ett bra regeringsprogram. Först efter det är det dags att diskutera portföljer. Hur det än går blir det nu svårt att få en regering med en koherent ideologi som har majoritet i riksdagen.

Utöver regeringsförhandlingarna för våren med sig förberedelser för Finlands EU-ordförandeskap som börjar i slutet av sommaren. Här ser Adlercreutz små orosmoln på himmelen.

– Vårt näst största parti är synnerligen skeptiskt till EU. Jag hoppas att det inte syns i förberedelserna för ordförandeskapet utan att vi kan sköta dem på ett sätt som gagnar Finland och EU. Men det är en oro jag har med tanke på valresultatet.

Mer läsning