Anders Adlercreutz leder Svenska riksdagsgruppen

Anders Adlercreutz. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Svenska riksdagsgruppen har valt riksdagsledamot Anders Adlercreutz till ny ordförande för riksdagsgruppen. Adlercreutz efterträder Thomas Blomqvist som igår tillträdde som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Det är en stor ära att få leda Svenska riksdagsgruppen. Vi har ett ambitiöst regeringsprogram och två utmärkta ministrar i justitieminister Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist.

– Genom ett gott samarbete inom riksdagsgruppen, med våra ministrar och över partigränserna med de övriga partierna ska jag göra mitt yttersta för att regeringsprogrammets målsättningar uppnås, säger Adlercreutz i SFP:s pressmeddelande.

Till gruppens första vice ordförande valdes Mats Löfström och till andra vice ordförande Sandra Bergqvist.