Anbud på Knipnäs förkastades, planläggning påskyndas

Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Stadsstyrelsen i Raseborg har i enlighet med stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag förkastat anbuden på aktierna i Fastighets Ab Knipnäs i Ekenäs.

Stadsstyrelsen beslöt i går kväll att förkasta de anbud som inkommit på aktierna i Fastighets Ab Knipnäs via nätauktion. Stadsdirektör Ragnar Lundqvist gav sitt förslag – att förkasta anbuden och påskynda planläggning av området kring Knipnäs – på styrelsens möte.

Ledamot Anita Westerholm kom med ett motförslag som i korthet gick ut på att godta det högsta anbudet och göra en budgetändring.

Beslutet fattades efter omröstning. För att förkasta anbuden röstade Bella Alén, Mats Lagerstam, Camilla Grundström, Kimmo Koivunen, Kati Sointukangas och Harry Yltävä. Anita Westerholm och Linnéa Henriksson röstade för Westerholms förslag, medan Jan-Mikael Ekholm lade ner sin röst. Filip Björklöf och ordförande Anders Walls var jäviga.

Skynda med planläggning

Stadsstyrelsen beslöt därtill att planläggningen av området ska fortsätta i skyndsam ordning.

Efter att planläggningen är klar tar stadsstyrelsen ställning till om de närliggande områden som staden äger ska säljas. Därefter återupptas försäljningen av den före detta sjukhusfastigheten i Knipnäs.

Inom utsatt tid hade tre anbud inkommit på fastighetsbolagets aktier, det högsta på 1 303 000 euro. Om anbudet hade godkänts hade det inneburit en förlust för staden på 2,5 miljoner euro eftersom fastighetsbolaget är tyngt av skulder.