Än finns det chans att ge bud på Bromarvhemmet

Med en ny planbeteckning kan Bromarvhemmet bli attraktivare för spekulanter, anser stadsstyrelsen.Bild: Arkiv

Efter den förlängda tiden för att lämna in anbud för Bromarvhemmet hade stadsstyrelsen totalt tre anbud att ta ställning till. Styrelsen beslutade ändå i måndags att förkasta alla anbud och utannonsera fastigheten på nytt när den ansökan om undantagslov som tekniska centralen lämnat in har avgjorts.

Den gällande planbeteckningen för fastigheten är "PY", det vill säga område för allmän service och förvaltning. Också de krav som ställs på vårdinrättningar begränsar möjligheterna för verksamheten och utnyttjandet av den befintliga byggnaden.

Därför har tekniska centralen under hösten lämnat in en ansökan om undantagslov för att få avvika från användningsändamålet. Med detta strävar man efter att PY-området skulle få beteckningen "KTY/s", det vill säga område för affärsinkvartering och icke miljöstörande företagsverksamhet med särskilda miljövärden. Det skulle förhoppningsvis möjliggöra mer flexibla verksamhetsformer med sysselsättande verkningar och resultera i flera anbud för fastigheten.