Ämbetsmännen bör avgå efter häxjakten på Storsjö

Det är skamligt att spionera på en människa som inget ont gjort.

Vi levde i tron att socialservicen i Raseborg vid det här lager har fått så mycket stryk av allmänheten att den skulle falla till föga och godkänna Ethel Storsjös anhållan om färdtjänst. men ack nej – den forsätter med sina olagligheter och beslut baserade på tips från skumma informatörer. Denna anonyma "krypskytt" måste vara bosatt alldeles i närheten för att kunna hålla koll på Storsjös varje steg, hur ofta och långt hon går.

Eftersom social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden har gått in för att fatta beslut baserat på rykten, skvaller och förtal kan vi säkert också dra nytta av ryktesspridningen, Den trådlösa telegrafen har alltid fungerat bra i Karis och Ekenäs och vi har många vänner och bekanta så kanske vi kan luska ut vem denna socialservicens egen angivare är. Det kan ju hända att hen själv är en av ämbetsmännen. Det är skamligt att spionera på en människa som inget ont gjort.

Den slutsats man kan dra av sektionens beslut att neka Storsjö färdtjänst är att man aldrig får gå ut, men vad gör man då med färdtjänst? Den behövs inte om man måste vara instängd hela resten av livet. Efter socialsektorns fullkomligt vansinniga häxjakt på en medborgare, som har laglig rätt till allt stöd som staden kan erbjuda, samt alla lagstridiga beslut som fattas genom åren av vilka det nu aktuella fallet känns speciellt rättsvidrigt, kräver vi att chefen för socialservicen Mikaela Heinonen-Lindholm och social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg avgår. De har gjort ett dåligt jobb för våra skattepengar.

Vi vill också rikta oss till klientsektionens ordförande Roger Engblom (SFP) och medlemmarna Mona Wickström (SFP) och Petra Baarnan (SDP) och påminna om att kommunalval är i antågande och åtminstone vi och förhoppningsvis många med oss inte kommer att rösta på någon av dem. Deras handlingar och beslut återverkar och kastar en lång skugga också över deras partier. Förtroendet har nått bottnen.

Tack till Bo Holmberg för tydliga svar på de frågor vi ställde socialservicen, men som vi aldrig fick svar på. Tack till Maria och Karin Cederlöf för at de orkar stå vid Ethel Storsjös sida och vi önskar henne kraft och god hälsa att orka fortsätta kämpa.

En fråga till stadsdirektören: berör det inte alls att man i Raseborg behandlar en människa så illa? Skulle stadsdirektören behandla sin förälder så som här beskrivits? Samma frågor kan ställas till personerna inom socialsektorn.

Mary Enberg, Ulf Enberg, 70-plussare, Ekenäs