Alltför få unga kvinnor går på screening

Vaccin nästa. HPV-vaccinet kan ges till pojkar redan nästa år ifall rekommendationen godkänns. Vaccinet anses förebygga flera olika sorters cancer. Bild: Mostphotos

I år lyfter kampanjen Rosa bandet också fram gynekologiska cancerformer. Av dem drabbar cancer i livmoderhalsen ofta också unga - en tredjedel av de insjuknade är under 40. Det är också en av få cancerformer som har ett vaccin. Nästa år kan HPV-vaccinet ges också till pojkar.

Finland är en föregångare i vården av cancer i livmoderhalsen. Fallen har minskat med 80 procent sedan 1960-talet då screeningen inleddes, och nu finns också ett vaccin mot de vanligaste virusformer s...