Allt färre Kyrkslättsbor använder buss och tåg

Mindre populärt. Mängden resor som Kyrkslättsbor gör med kollektivtrafik har sjunkit. Bild:

I Kyrkslätt har utnyttjandet av kollektivtrafiken dalat under de senaste åren, visar en färsk undersökning. Utvecklingen är i stort sett likadan i många av Helsingforsregionens kranskommuner.

HRT och regionens kommuner har utfört en omfattande undersökning av människors transportsätt. Den senaste undersökningen redovisades för sex år sedan.I fjol gjordes en enkät över färdmönster 2018, som...