Alla vinner på saklig och god ton

Bild: VN-ARKIV

Över 40 procent av kommundirektörerna har upplevt hot och trakasserier. Denis Strandells anmälan gör att man nu i Hangö måste diskutera vad värdigt beteende och språkbruk är.

Stadsdirektör Denis Strandells anmälan av fullmäktigeledamoten Eero Koli, Hangö 2016, för osakligt beteende borde vara en ögonöppnare för både tjänstemän och politiker i Hangö.Då ärenden bereds och be...