Alla vinner då trafiken blir renare

Ur trafikantens perspektiv är framtiden fördelaktig.

I Ekenäs högstadieskola, där jag gick kring millennieskiftet, berättade en lärare om en tidigare elev som långt tidigare sagt att mopeden får bli hemma om bensinpriset överstiger fem mark. Vi vet att...