"Alla trivdes i Forstis"

Sagan all. Kjell Selenius hade sitt arbetsrum i den kombinerade maskin- och idrottshallen på Forstis-området. Den är riven nu. Bild: Lina Enlund

För en före detta lärare vid Forstis har det varit smärtsamt att se det gamla skolområdet förfalla.

Kjell Selenius studerade själv vid Forstis åren 1976-77 och blev anställd som lärare där 79. Han blev pensionär i augusti i år men jobbade de sista åren vid Axxell i Brusaby.

Från sitt hem i Rävnäs ser han rakt över Pojoviken till sin gamla arbetsplats. Han har också följt med förvandlingen på nära håll och tagit en hel del bilder av det han själv kallar "förödelsen". De senaste veckorna har han bland annat reagerat på hur man hade slängt ut inventarier på marken.

– Det var hemskt att se hur fullt fungerande bord och stolar for illa. Det finns många som skulle ha haft användning av dem.

Motsvarande ägde rum redan när matsalsbyggnaden tömdes efter flytten till Raseborgsvägen.

– Då rev man ut det moderna köket med dyra köksmaskiner och lämnade allt under bar himmel.

Från fastighetsägarens sida framhåller man att lösöret tillhörde de tidigare hyresgästerna.

– De hade lämnats kvar som kasserade föremål, säger fastighetsdirektör Bill Anckar på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Objudna gäster

När Selenius nyligen tittade in i den olåsta idrottshallen med en grupp forna studerande som firade 20-årsjubileum läckte taket och stora delar av golvet var täckt av vatten. Det hängde brustna elledningar från taket. Belysningsarmaturer låg i vattnet och inredningen i dusch- och toalettutrymmena var sönderslagen. Ribbstolarna var nedrivna.

– Det såg närmast vandaliserat ut.

Den kombinerade maskin- och idrottshallen, som var ny när Selenius fick anställning som lärare och där han också hade sitt arbetsrum i anslutning till två klassrum, har nu rivits. Kvar är bara sockeln och stora högar av bråte.

Enligt Anckar totalförstördes hallen av inbrottstjuvar som bland annat kapade regnrören i koppar, varefter det kom regnvatten in i huset.

– Eftersom det stod klart att byggnaden skulle rivas kort därefter utfördes inga reparationer. El och vatten bortkopplades självfallet genast. De låsta dörrarna har därefter brutits upp ett antal gånger trots att området bevakats.

Tufft att se på

För Selenius har det hur som helst varit frustrerande att se hur det förr så välskötta Forstis sakta brutits ned.

– De gamla läromästarna skulle gråta blod av allt detta.

Selenius tycker att man borde ha kunnat använda Forstis till det området en gång skapades för. Han förstår att platsen har en funktion som bostadsområde tack vare det idealiska läget vid havet och nära centrum.

– Ett av argumenten för att Forstis inte längre fick bli kvar i Björknäs påstods vara att området låg för långt utanför centrum.

Perfekt plats

Selenius var en av de många Forstis-anställda som var mot en flytt av utbildningsprogrammet till centrum. Det skedde i början av 2000-talet.

– Vi hade egna stränder, egna vatten och en dendrologisk park kring skolan. Vi behövde bara gå en liten runda här för att se en mängd olika trädslag. I dag är parken vanvårdad och ställvis skövlad. Det här var en utmärkt plats för naturbruksutbildningar. Här skulle ha funnits plats för Novia.

Det enda som egentligen saknades på området var en strandbastu.

– Elevföreningen ville bygga en själv en gång. Men det gick inte att få bygglov för en bastu då.

– Det var bra stämning i Forstis. Det var en bra arbetsplats där både studerande och personal trivdes.

Mer läsning