Alla tiders rekord för hamnen

Hamnen drar. Det går bra för Hangö hamn just nu, och den positiva trenden ser ut att fortsätta.Bild: Christoffer Holm

Hamnverksamheten växte så det knakade i fjol. Statistiken visar en ökning i mängden gods med sexton procent jämfört med år 2015.