"Alla står på samma linje"

Ordföranden för taxiföretagarna i Nyland räds inte för ökad konkurrens, men befarar att taxiservicen kan tunnas ut på glesbygden.

Många taxiförare lever i väntans tider. Det konstaterar taxiföretagaren Jan Wessman visavi de förändringar som förnyelsen av lagen om transportservice kan leda till inom branschen.

Wessman som är verksam i Raseborg konstaterar att det finns ganska många frågetecken kring vad den nya lagen kommer att innebära i praktiken.

Kai Andersson som för ordet inom Nylands taxiföretagare, en av de regionala föreningarna inom Finlands taxiförbund, säger likaså att det finns en del oklarheter kring vad lagen kan leda till och han förstår mycket väl att det på fältet ännu kan råda ovisshet kring den.

Lagförändringarna är såpass nya att taxiförbundet ännu inte till alla delar hunnit informera sina medlemmar om deras möjliga verkningar, konstaterar han.

Kvoter försvinner

Förändringarna innebär bland annat att kvoterna för antalet taxitillstånd slopas och att det fastslagna pristaket för körningarna försvinner.

– Vad det kommer att innebära för kunden är ännu oklart, säger Kai Andersson som gärna hade sett en mer omfattande konsekvensbedömning av vad förändringarna kan medföra.

Erfarenheterna i länder där taxibranschen släppts mer fri kan ge en fingervisning om i vilken riktning utvecklingen kan börja gå hos oss, säger han och konstaterar att det troligen kommer att bli svårare att få taxi på glesbygden under tider då få människor är i rörelse, till exempel nattetid.

Krav på jour inte aktuellt

Systemet med ett begränsat antal taxitillstånd har möjliggjort att man kan ställa krav på bilisterna att hålla i gång ett joursystem. Det faller nu bort, konstaterar Andersson.

– Jag är bekymrad över att det kan uppstå en bilbrist på glesbygden och att det samtidigt kommer att finnas för många bilar kring honungsburkarna i de större städerna.

Ställer egna krav

Kai Andersson som själv verkar i Esbo och som hör till Lähitaksi säger att flera av taxicentralerna antagligen kommer att bygga upp någon form av jour. Det kan bli ett viktigt element i konkurrensen, säger han.

– Var, hur snabbt och vilken tid på dygnet får man en bil, och till ett rimligt pris? Folk lär sig fort att välja.

Licens kommer att krävas av alla som kör taxi. Andersson berättar att Lähitaksi och även andra större bolag därutöver kommer att ordna egen kompletterande utbildning och kräva att chaufförerna genomför ett prov.

– Vi försöker på det sätter hålla god kvalitet på servicen.

Andersson tror att det i början på sina håll kan uppstå ett mindre kaos kring taxitrafiken, men att de oseriösa aktörerna snart gallras ut.

– Alla står på samma linje. De som inte sköter sig faller bort.

Lagen har mött kritik

Flera av förändringarna i lagen har väckt kritik bland yrkeschaufförerna och inte heller Kai Andersson är någon stor anhängare av de nya paragraferna. Han säger att goda resultat hade uppnåtts även genom mindre justeringar lagen.

– Det hade varit bättre både för bilisterna och för samhället.

Andersson befarar att bland annat den fria prissättningen av körningarna kommer att vålla huvudbry i flera sammanhang.

Tillstånd krävs

Det krävs även i framtiden tillstånd för att bedriva taxitrafik. Med ett tillstånd får företagaren ha hur många taxibilar som helst.

Varje förare ska ha körtillstånd och han eller hon ska kunna sörja för passagerarnas säkerhet, kunna beakta passagerarnas funktionsnedsättningar och ha en tillräcklig lokalkännedom. De hugade förarnas straffregister kollas innan tillstånd beviljas.

Lagen godkändes nyligen i riksdagen. Lagförändringarna börjar gälla från och med juli 2018.

Mer läsning