Alla ska få en sittplats på skolvägen

Trängsel. Enligt åttondeklassarna Joel Wikman, Antonio Sjölund, Julia Blixt, Jessica Westerberg, Anna Wikström, Frida Burgmann, Ida Bäckström och Emma Heiseler är det ofta trångt om saligheten i skolbussen. Bild: Lina Enlund

En större buss också på morgonturen ska ge alla elever sittplats på väg till skolan. Och chaufförerna ska få anvisningar om att styra passagerarna striktare.

I onsdags träffade representanter för Ingå kommun de två bussbolag som har linjetrafik mellan Ingå och Lojo, och följaktligen kör Ingåelever till Källhagens skola och Järnefeltin koulu. På agendan stod trafiksäkerhetsfrågor av många slag, och några konkreta förändringar kommer snart att märkas i skoltrafiken. En stor fråga gällde antalet sittplatser i bussen. Enligt elever i Källhagens skola förekommer det dagligen att bussar blir så fulla att man får stå. Eftersom bussarna inte är skolskjutsar utan linjetrafik är det tillåtet för dem att tillfälligt ta in trettio procent fler passagerare än det finns sittplatser.

– Men ur föräldrasynvinkel är det ju frågan om skolskjuts. Jag har i många år påtalat det här problemet men skolan har inte några möjligheter att direkt påverka, säger Monica Lemberg, rektor i Källhagens skola i Virkby.

Justerar tidtabellen

Efter onsdagsmötet utlovar bussbolagen förbättringar. Bland annat kommer bussbolaget Vainion Liikenne, som sköter en av morgonturerna från Ingå till Lojo, att skaffa en större buss för att alla passagerare ska få sittplats också på morgonen. Nu kör bolaget turen med två bussar, men kapaciteten räcker ändå inte till.

Det andra bussbolaget, Pohjolan Liikenne, har tillräcklig kapacitet för den passagerarmängd som behövs. Enligt Antti Kosloff, bolagets regiondirektör i Västnyland, förorsakar ändå fördelningen av passagerare i bussarna vissa problem.

– Eleverna vill ofta åka med samma buss som kompisen, och alla vill komma hem så fort som möjligt. Men vi måste göra vissa finjusteringar som bland annat innebär att chaufförerna måste ta ett striktare grepp om passagerarfördelningen, säger Kosloff.

I praktiken betyder det att chaufförerna inte ska släppa in fler elever då sittplatserna är slut. De som inte får plats får vänta på nästa buss.

En annan justering som Pohjolan liikenne gör gäller tidtabellen. Efter klockan 15 åker nu tre bussar mot Ingå: först en direktbuss, sen en buss som åker via Täkter och lite senare ytterligare en buss via Täkter.

– Nu har det varit så att man ibland fått vänta väldigt länge på den sista bussen. Vi gör en justering i tidtabellerna så att också den sista bussen ska vara i tid, klockan 15.15, i Virkby, säger Kosloff.

Officiellt görs tidtabellsändringen om två veckor men i praktiken ska det fungera redan tidigare.

Förtur för skjutselever

Ett problem som ytterligare krånglar till busspusslet är att en del av Ingåeleverna är beroende av taxiskjuts vidare hem från Ingå centrum. Missar de direktbussen, som eleverna kallar för "pikan" missar de också taxin. Ibland är direktbussen i dagens läge så full av andra elever att de elever som skulle behöva en plats blir utan.

– De som ska med taxi måste hinna med pikan men där finns ofta massor med folk som inte måste åka med den, säger åttondeklassaren Antonio Sjölund i Källhagens skola.

– De anvisningar vi har gett är att de som ska åka vidare med skjuts ska ha förtur på direktbussen. Men vems ansvar är det att övervaka det? säger Monica Lemberg.

De som ska vidare med taxiskjuts och inte får plats i bussen borde meddela det till taxin.

– Då väntar taxin. Men då fördröjs allas hemfärd, säger Ilkka Rissanen, controller i Ingå kommun och den som har hand om skolskjutsarna i kommunen.

På bussmötet diskuterades någon form av lösning på det här problemet, till exempel genom att införa någon form av klistermärken på skjutselevernas busskort så att busschauffören ser vilka som ska ha förtur.

– Systemet blir säkert aldrig perfekt, men vi kan i alla fall försöka styra det bättre, säger Rissanen.

Vanligt med trängsel

Enligt elever i Källhagens skola förekommer det fortfarande problem i bussarna dagligen. I synnerhet på morgnarna är bussarna så fulla att eleverna får stå i gången ända fram till förarplatsen.

– Det står nästan alltid någon i gången. I morse stod det folk ända fram, säger Jessica Westerberg som går i åttan i Källhagens skola.

– Speciellt i Täkterbussen gungar det och har sig då bussen åker på de krokiga vägarna, säger Antonio Sjölund.

Efter olyckan med en skolbuss förra veckan tycker åttondeklassarna Anna Wikström och Frida Burgmann inte om att stå i bussen.

– Jag vill inte stå längst fram om jag inte måste, säger Wikström.

– Eller vid bakdörren, för en gång höll jag på falla ut då chauffören öppnade dörren, säger Burgmann.

Också på hemvägen är det enligt eleverna fullt i bussarna – både i den direktbuss som går till Ingå centrum längs Salovägen, och i den buss som åker via Täkter.

Hur eleverna tycker det ska lösas är enkelt:

– En buss till åtminstone på snabbturen!

Ståplats i Sjundeåbussen

Västra Nyland besöker Virkby en eftermiddag för att kolla hur det ser ut i bussarna. Just den här dagen är det ändå ingen som står i snabbussen som startar från Virkby strax efter klockan tre. Trängseln till både direktbussen och den första bussen som går via Täkter är stor, men busschauffören släpper inte in fler än vad det finns sittplatser i bussen. De andra måste vänta på nästa buss.

I bussen mot Sjundeå ser jag ändå elever som står i gången då bussen startar.

– Där har vi aldrig fått någon respons om att bussarna skulle vara fulla och jag har heller inte hört om att folk skulle stå i bussen. Men jag måste höra om det var något speciellt som hänt den dagen, säger Antti Kosloff.

Skolan påminner om bilbälten

Bussbolagen har lovat att det i de allra flesta fall ska finnas säkerhetsbälten i de bussar som kör skolturerna. Men enligt eleverna är det inte alltid fallet.

– För det mesta finns det inte. Och även om det finns så tänker man inte på det eftersom man är så van vid att det inte finns. Så då använder man det inte, säger Anna Wikström.

Skolan har gjort vad man kunnat för att uppmana eleverna att använda bilbälten i bussen. Utöver morgonsamlingar där trafiksäkerhetsfrågor har diskuterats har Monica Lemberg också skickat hem ett Wilma-meddelande om bilbälten.

– I dag hade vi en polis här för att prata om ett annat tema och då bad vi honom också ta upp trafiksäkerhetsfrågor. Eleverna fick ställa frågor och han gav bra svar. Vi är mycket måna om att våra elever ska använda bälten, säger Lemberg.

Enligt bussbolagen är det bara i undantagsfall bussarna inte har säkerhetsbälten. Speciellt i de bussar som kör på små och dåliga vägar strävar bolagen efter att ha bussar med bälten.

– Men ibland behöver bussarna repareras och då har vi en reservbil i bruk. De har inte alltid bälten, säger Kosloff.

Det är inte heller alltid möjligt att installera bilbälten i gamla bussar på grund av att konstruktionerna är sådana att det inte går.

– På mötet diskuterade vi också att chaufförerna då och då kunde påminna passagerarna om att använda bilbälten, säger Rissanen.

Bättre väghållning behövs

Utöver tillräcklig kapacitet och bilbälten är också väghållningen en central faktor när det gäller trafiksäkerhet. De flesta vägar som bussarna mellan Ingå och Lojo kör på är sådana som underhålls av NTM-centralen, men enstaka privatvägar finns också längs rutterna.

– Enligt bussbolagen har väghållningen blivit sämre de senaste åren, vilket kanske är ett tecken på att det sparas för mycket. Det behövs mera sand på vägarna, säger Rissanen.

Att åtgärda det problemet kräver mer långsiktigt arbete, eftersom vägar underhålls enligt en klassificering som delar in vägarna i kategorier.

– På sikt kan man kanske påverka klassificeringen av de vägar som våra bussar använder, säger Kosloff.