Alla ska få en sittplats på skolvägen

Trängsel. Enligt åttondeklassarna Joel Wikman, Antonio Sjölund, Julia Blixt, Jessica Westerberg, Anna Wikström, Frida Burgmann, Ida Bäckström och Emma Heiseler är det ofta trångt om saligheten i skolbussen.Bild: Lina Enlund

En större buss också på morgonturen ska ge alla elever sittplats på väg till skolan. Och chaufförerna ska få anvisningar om att styra passagerarna striktare.