"Alla sjukhus behöver profileras, inte bara Raseborgs sjukhus"

Raseborgs sjukhus direktör Gabriela Erroll efterlyser en verksamhetsprofil för samtliga sjukhus, inte bara för Raseborgs sjukhus. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Sedan i mars i år har Raseborgs sjukhus profil behandlats ett flertal gånger. Initiativet till profileringen togs av HUS' styrelse. Både en politisk styrgrupp och en utredningsgrupp bestående av tjänstemän grunnar på sjukhusets framtida verksamhet.

I torsdags informerade direktören för Raseborgs sjukhus Gabriela Erroll VNS-nämnden om det arbete som hittills utförts av gruppen som utreder Raseborgs sjukhus profil och möjliga verksamhetsmodell.Arb...