"Alla parter vill lösa tågfrågan"

Bild: Lehtikuva

Lokala politiker fortsätter att förhandla med VR för att tågtrafiken ska förbättras. Viljan att hitta lösningar finns även från VR:s håll, men hur det går avgörs i höst.

Flera regionala politiker och tjänstemän deltog på måndag i ett möte med VR:s ledning, bland dem fanns bland andra riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP) och Maarit Feldt-Ranta.

Feldt-Ranta beskriver tågtrafiken som den viktigaste intressebevakningsfrågan i regionen och berättar att mötet var ett uppföljningsmöte på en annan träff som hölls för en månad sedan. Under mötena diskuterade man de två stora problemen med tågtrafiken: att det borde finnas ett tåg som går till Karis från Helsingfors senare än 20:37 och tågtrafiken västerut från Kyrkslätt.

– Alla har en vilja att lösa det här. Men det är många faktorer som spelar in så hösten som blir avgörande, säger Feldt-Ranta.

En anledning till att avgörande beslut tas först i höst är att kustbanan har beviljats 20 miljoner av staten för reparation av kustbanans spår och tunnlar, men exakt hur summan ska användas kommer att stå oklart till hösten. Feldt-Ranta anser ända att det viktigaste är att det verkar finnas en vilja också från VR:s sida att lösa problemetiken kring tågtiderna. Som erfaren förhandlare anser Feldt-Ranta att det är det viktigaste.

– Utan att föregå något beslut så vet jag att om det finns vilja så finns det möjlighet att hitta lösningar, säger Maarit Feldt-Ranta.

Mer läsning