Alla kan bidra till en trygg vardag

Bild: Mostphotos

Förebyggande åtgärder mot mobbning har burit frukt. Det är oroväckande om polisen har mindre tid att besöka skolor.

Den senaste skolhälsoenkäten, som publicerades i våras, visar att mobbningen bland åttonde- och niondeklassare har minskat en hel del. I Institutet för hälsa och välfärds (THL) undersökning framkommer det att knappt sex procent av de som går i åttan och nian har mobbats. Läsåret 2008–2009 var motsvarande siffra drygt åtta procent.

THL-forskaren Nina Halme säger att olika antimobbningsprogram, bland dem Kiva, har haft effekt tillsammans med andra mobbningsförebyggande åtgärder.

I undersökningen är Sjundeå den kommun där det förekommer mest mobbning. Nästan var femte åttonde- och niondeklassare i Sjundeå har känt sig mobbad minst en gång i veckan under det senaste läsåret. I Lojo säger sig lite mer än åtta procent ha blivit mobbade, i Raseborg kring sju procent, i Kyrkslätt strax under fyra procent och i Hangö under tre procent.

I år var fjärde- och femteklassarna med i skolhälsoenkäten för första gången. Där ligger Hangö i täten i mobbningsstatistiken. Närmare fjorton procent av Hangöeleverna har upplevt mobbning minst en gång i veckan under den senaste terminen. I Sjundeå är siffran kring sju procent och i Raseborg, Lojo och Kyrkslätt lite över sex procent och i Ingå cirka fem procent.

Trots den positiva nyheten att mobbningen minskat kan hösten med skolstart vara plågsam för de som blir mobbade. Därför väljer Västra Nyland och Yle Västnyland att den här veckan göra en koordinerad och överenskommen satsning om mobbning. För den som är utsatt för mobbning kan skoldagarna vara ett rent helvete, som ännu långt senare i livet gör sig påmint. Därför är det viktigt att mobbningen lyfts upp och det väcks diskussion.

Då tidningen och Yle Västnyland efterlyste personer som är eller varit utsatt för mobbning fick vi en del svar. Då Svenska Yle för fyra år sedan hade en stor temasatsning om mobbning fick man ta emot över 100 berättelser.

De många kontakterna och berättelserna visar att ämnet är angeläget och att det fortfarande är ett problem.

Mobbning kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan vara fysisk mobbning med knuffar, sparkar och slag, verbal mobbning, den kan ske öga mot öga eller på olika sociala medier. Den pågår inte bara i skolan utan också på fritiden och därför kan det vara svårt att veta vem som skall ta ansvar för att mobbningen ska få ett slut. Svaret är att alla vuxna i ett barns eller en ungdoms närhet har en skyldighet att ingripa, det är inte bara skolans ansvar. En förälder påpekar i ett mejl till redaktionen att det viktigaste är att både mobbarens och den mobbades föräldrar ingriper.

Men visst har också skolan och samhället ett ansvar. För att förtydliga samhällets ansvar har det skrivits in nya riktlinjer för att bekämpa mobbning i den nya lagen om småbarnspedagogik. Det är bra att man redan i dagis har klara direktiv för hur mobbning ska tacklas och man får bukt med osunda beteendemönster.

Det är också bra att tredje sektorn och föreningar är aktiva inom mobbningsförebyggande arbete.

Däremot är det oroväckande om polisens resurser minskar så att det förebyggande arbetet i skolorna minimeras. Det borde snarare ökas eftersom allt förebyggande arbete behövs för att få nolltolerans för mobbning.

Alla barn och unga ska kunna känna sig trygga i skolan alla dagar. Mobbning och våld mellan unga får aldrig accepteras.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning