Alla elever i årskurs 1-3 får gå till skolan – lärarförbund kritiserar regeringen för tvetydiga beslut

Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Från och med måndag ändras riktlinjerna så att de yngsta grundskoleeleverna har rätt att gå till skolan.

Undervisnings- och kulturministeriet preciserar de rådande bestämmelserna för närundervisning i grundskolklasserna.

Enligt tidigare riktlinjer har enbart de elever i årskurs 1-3, vars vårdnadshavare arbetar inom kritiska branscher haft rätt till närundervisning så länge undantagsförhållanden råder.

Framöver preciseras riktlinjerna så att alla grundskoleelever i årskurserna 1 till 3 har rätt till närundervisning. Rekommendationen är ändå fortfarande att barnen hålls hemma och deltar i undervisningen på distans.

Orsaken till preciseringen är att det har förekommit olika tolkningar av vilka branscher som definieras som kritiska och vilka som inte gör det.

På Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) är man bestört över det nya beslutet.

– Lärarna har gjort sitt yttersta för att få den digitala distansundervisningen att fungera och så kommer nya besked som i värsta fall innebär att lärarna måste dubbelarbeta. Det finns gränser för hur mycket lärarna kan tänja, säger förbundsordförande Christer Holmlund på FSL.

Enligt FSL borde beslutsfattarna nu föra en allvarlig diskussion om behovet av att sänka ribban och frångå läroplanen till vissa delar under den tid som det råder undantagsförhållanden i landet.

– Jag förstår den frustration som lärarna nu upplever. Undervisningsminister Li Andersson borde inse att det inte går att ge läroplansenlig undervisning under rådande omständigheter, säger Holmlund.

Han kritiserar också regeringen för luddiga och otydliga beslut.

Först beslöt man att barn, vars vårdnadshavare jobbar inom kritiska branscher, har rätt till närundervisning utan att kunna definiera vilka de branscherna är. Nu fattar regeringen ett nytt beslut som ger alla barn i klasserna ett till tre rätt till närundervisning. Ändå rekommenderar man att barnen stannar hemma. Det är tvetydigt och otydligt så det förslår, säger Holmlund.

För elever i årskurs 4-10 ordnas all undervisning fortsättningsvis som distansundervisning. Ändringen i statsrådets förordning gjordes på fredagen och ändringen träder i kraft på måndag den 23 mars.

Mer läsning