Alla bör värna om sina språkliga rättigheter!

I beslutet om samjouren beaktade HUS-ledningen inte att den svenska servicen lider då svensk- eller starkt tvåspråkiga enheter försvagas.

Nyss upplevde vi i Västnyland igen ett ärende som högst troligt kommer att försämra svenska språkets ställning. HUS-styrelsens majoritet beslutade lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus trots att Raseborg, Hangö och Ingå motsatte sig en stängning. Jag hörde till dem som gärna skulle ha väntat och sett vad social- ochhälsovårdsreformen har med sig. Då ledningen inom HUS flera gånger lyft fram problemet att rekrytera främst läkare hade jag önskat mig att man först skulle ha tagit reda på orsakerna till dessa problem och försökt åtgärda dem.

I beslutet om samjouren beaktade HUS-ledningen inte att den svenska servicen lider då svensk- eller starkt tvåspråkiga enheter försvagas. Samma tendens syns i annan service. Folktingets förvaltningsutskott där jag är medlem har bland annat uttryckt oro för den svenska servicen inom bland annat tingsrättsväsendet och polisförvaltningen.

Tingsrättsverksamheten i Raseborg kommer knappast alldeles snart att upphöra helt men då man bygger en större enhet för hela Västnyland i Otnäs är nog mina farhågor stora för att det kommer att försämra servicenivån ännu mer här i periferin. Har förstått att rekrytering av personal som behärskar svenska inte är så lätt.

Inom polisen, som jag mycket väl känner till, är också riskerna likadana. Då det där, liksom inom magistraten, skatteförvaltningen och så vidare, hänvisas mera och mera till nätkontakter (också utan coronarestriktioner) leder det ohjälpligt till att den personliga svenskspråkiga servicen uteblir, eller åtminstone blir sämre.

Regeringen lovade 300 fler polistjänster, fast behovet skulle vara cirka 3 000. En utmaning är att Polisyrkeshögskolan redan nu kör på "fulla varv" och producerar nära maximalt antal poliser. Redan att lyckas få 300 fler utbildade än beräknat räcker mycket längre än fem år. Att höja antalet ens nära vad det nationellt och internationellt kräver skulle ta över tio år, kanske närmare 20, och då kräver det snabba och effektiva beslut.

Här i vår del av Västnyland har också polisernas antal minskat och det beror delvis på att det inte finns tillräckligt många som fyller ställda språkkrav. Tyvärr finns det inte inom Ring III ett tillräckligt stort antal poliser som klarar alla uppgifter på svenska och det i sin tur betyder att det belastar de redan små resurserna i denna landsända. Problemet torde vara ungefär lika i Vanda, Borgå och Lovisa. Då behovet av tvåspråkiga poliser verkligen är stort inom Svenskfinland, i specialenheter och också i större städer borde man satsa på den svenska utbildningen i några år framöver. Detta skulle kräva en stor ekonomisk satsning, vilket tyvärr knappast är möjligt inom närmaste år.

Mats Lagerstam, pensionerad överkommissarie, stadsfullmäktigeledamot (SDP), Raseborg

Mer läsning