Alla åttor bjuds på konstupplevelser

Alla högstadier i Västnyland deltar i det riksomfattande projektet Konsttestarna. Alla åttondeklassare bjuds på två konstupplevelser under skolåret.

Först ut i Västnyland är Källhagens skola i Virkby, som den 21 september åker till Vasa för att se Wasa teaters pjäs Ingvar. En vecka senare åker Ekenäs högstadieskola till Helsingfors och Svenska teatern. Alla skolor ska besöka båda teatrarna under hösten.

– Alla elever får ett närbesök och ett nationellt besök. I Västnyland går närbesöket i år till Svenska teatern, det nationella till Wasa teater, säger Juulia Salonen, som koordinerar projektet för de svenska skolorna i Västnyland.

Att åka till Vasa är ett ganska stort projekt för elever i Västnyland och Salonen hoppas att skolorna och föräldrarna kan dra sitt strå till stacken för att besöket ska gå att förverkliga.

– Vi kan erbjuda resorna och biljetter men vi hoppas att skolorna och familjerna kan vara flexibla och satsa på att projektet ska bli bra.

– Jag hörde om en skola som beslutat att ordna nattskola för eleverna natten innan så att de skulle vara färdigt i skolan då bussen till Vasa startar så tidigt på morgonen, säger Salonen.

Unga som kritiker

Konsttestarna är ett treårigt projekt som omfattar alla åttor i hela landet. Eleverna får ta del av teater, dans, opera, musik, konst, balett, cirkus och mycket mera. Just i år är det teater som gäller för alla åttor i Västnyland, men Salonen poängterar att utbudet varierar från år till år.

Webbplatsen www.konsttestarna.fi fungerar också som en länk mellan skolorna och de konstinstitutioner som är med, och där får skolorna tillgång till material av olika slag. Via verkstäder, videomaterial och olika uppgifter ska eleverna bearbeta konstupplevelsen både före och efter.

I projektet ingår också en applikation genom vilken de unga får testa på att vara kritiker.

– På en webbaserad applikation ska de först ange vilken slags kulturanvändare de är. Utifrån deras svar skapas en kritikerprofil för dem. Sedan får de utvärdera konstupplevelsen genom att klicka på ikoner, säger Salonen.

Unikt också globalt sett

Kritikerprofilen klassificerar de unga enligt deras kulturkonsumtionsvanor.

Svaren går sedan till webbplatsen, där de blir synliga i oktober. De är anonyma och kan inte spåras tillbaka till den som fyllt i formuläret, men man kan se svaren på klassnivå.

– Det har gjorts som en rolig grej som de unga får pröva på, främst för att göra dem mera intresserade, säger Salonen.

Målet med projektet är överlag att väcka ungdomars intresse för konst av olika slag.

– Vi vill ge dem en erfarenhet som de kanske inte annars skulle få. Åttorna är i en känslig ålder, upplevelsen kan vara omvälvande för dem och till och med påverka deras val när det gäller vad de vill göra i framtiden eller vilka hobbyer de vill ha.

– Det här kan vara något helt unikt till och med ur ett globalt perspektiv. Jag har aldrig hört om något liknande i samma storleksklass, säger Hanna Korsberg, professor i teatervetenskap vid Helsingfors universitet.

Över 99 procent av åttorna i Finland deltar i Konsttestarna under det första läsåret.

Erbjuder konstupplevelser för alla åttor i hela landet. Under tre läsår blir det kring 200 000 konsttestare. Läsåret 2017–2018 är konsttestarna 64 000.

Budget 15–20 miljoner euro.

Under det första läsåret görs kring 130 000 besök. 10 000 av dem görs i september.

Över 3 300 klasser från 780 högstadier har anmält sig.

I Västnyland deltar alla högstadier från Hangö, Raseborg, Lojo och Kyrkslätt.