Alkoholvanorna väcker oro

God stämning. Trots att det fanns några allvarliga röda flaggor i skolhälsoenkäten betonar Odessa Holmberg, Julia Wikman och Monica Lemberg att också de positiva svaren är många. – I vår skola blir man respekterad som man är, säger Odessa Holmberg. – Ja, man passar alltid in i någon grupp, säger Wikman. Bild: Mira Strandberg

Eleverna i Källhagens skola använder mer alkohol än jämnåriga i resten av landet. Och flickorna mår sämre än andra jämnåriga. Det vill skolan ändra på.

Den skolhälsoenkät som genomfördes bland alla åttonde- och niondeklassare i fjol visar på några områden som Monica Lemberg, rektor i Källhagens skola, är bekymrad över. Andelen helnyktra ungdomar i Källhagens skola är märkbart lägre än landets medeltal. Skillnaden till medeltalet är större bland pojkarna, men också flickorna verkar dricka mer än flickor i övriga delar av landet.

– Vi var överraskade över resultatet. Trenden har vänt åt fel håll nu, säger hon.

I veckan har skolan ordnat föräldramöten i Sjundeå och Ingå för att presentera resultaten och diskutera med föräldrarna. Vid mötet i Ingå närvarade kring tjugo personer, bland dem ortens ungdomsarbetare. Också de har noterat de ungas alkoholvanor.

– Ja, det märks nog också här, speciellt på sommaren, säger Rasmus Sulonen, som jobbar inom ungdomsarbetet i Ingå.

Öppna Uncan på sommaren

De föräldrar som var närvarande förundrade sig över att ungdomsgården Uncan har stängt på sommaren och efterlyste en ändring.

– Det är helt galet att Uncan har stängt på sommaren. Det är just då ungdomarna inte har något att göra, de kan hänga längre på byn, det är varmt ute och så är det lätt att ta sig en öl, säger Cilla Törnblom-Backman.

Alkoholtematiken förstärks av att Ingå är en liten ort, där man umgås över åldergränserna. Då äldre ungdomar finns med i bilden är tillgången till alkohol också tryggad.

– Äldre vänner langar alkohol, och så kan de som köper betala dem lite extra, säger Julia Wikström som var en av två elever på plats under mötet i Ingå.

Flickorna mår dåligt

Ett annat orosmoment är att flickorna i Källhagens skola mår sämre än andra jämnåriga. Eleven Odessa Holmberg tror att det beror på krav som de unga lägger på sig själva.

– I den här åldern jämför man sig mycket med andra och det kan vara lätt att få en känsla av att man inte är lika bra som sina vänner till exempel. Jag tror det handlar mycket om att man inte är nöjd med sig själv, säger hon.

– Jag känner några flickor som skär sig för att de mår så dåligt, säger Wikström.

Källhagens skola tar resultaten i skolhälsoenkäten på allvar. Materialet bearbetas i olika omgångar både av personalen, elevkåren och alla elever, och speciellt fokus ska fästas vid att göra elevvården mer känd och allmänt accepterad bland eleverna. Skolan samarbetar med den ungdomspsykologiska polikliniken i Ekenäs, som har mottagning i skolan en gång om veckan, och i samarbete med Barnavårdsföreningen ordnas så kallade Bra fiilis-grupper med syfte att förebygga psykisk ohälsa.

– Det finns ett tydligt behov för sådana grupper, och vi skulle vilja ge det åt alla, säger skolkurator Kerstin Sundqvist-Valtari.

Ingåföräldrarna tog fasta på den tråden och föreslog Bra fiilis-grupper på Uncan om somrarna.

– Då kanske ungdomarna också har bättre förutsättningar att ta innehållet till sig, då de inte har skolarbete, sade en mamma.

Bra fiilis-grupper startas på Uncan redan under våren.

Eleverna gillar skolmaten.

Mobbningen på låg nivå

Skolmiljön upplevs mycket god

Eleverna ser att de har goda möjligheter att påverka till exempel skolevenemang och skolmaten.

Rökning och snusning är på samma nivå som genomsnittet i landet.