Älgkrockar är vanligare i Meiko än på stamvägen – jaktlag får skjuta hjort och älg på området

Får skjutas. Det är tätt mellan älgarna på Meiko naturskyddsområde. Därför får jakt undantagsvis idkas på området. Bild: KSF-arkiv/Kristoffer Åberg

Jakt på Meiko naturskyddsområde i Kyrkslätt kan fortsätta i åtminstone tre år till. Det lokala jaktlaget har fått förlängning på sitt undantagslov.

Skogsstyrelsen administrerar skogarna i Meiko som staten äger och har nu gett Kurk älgjaktlag lov att skjuta älg, vitsvanshjort, mink och mårdhundar. Jaktlaget har redan tidigare haft jaktlov på områd...