Algblomningen kan bli kraftig – "Blir inte bättre under de kommande åren"

Blomningarna i Bottenhavet har ökat under de senaste åren. Bild: Anna Back/SPT

Vädret är avgörande för hur algsituationen slutligen blir. Cyanobakterier gillar sol och värme.

Risken för kraftiga och omfattande algblomningar i östra Finska viken och Östersjöns huvudbassäng är något högre i sommar än sommaren 2020, enligt Finlands miljöcentral.

– Läget är stabilt men alger kan uppenbara sig också på ställen där de inte tidigare varit vanliga. I juli ser man hur situationen blir, säger ledande forskare Harri Kuosa på Finlands miljöcentral.

Risken för cyanobakterier är hög i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i Skärgårdshavet. I östra Finska viken och nästan hela Bottenhavet är risken måttlig och i Bottenviken låg.

Farligt för djur och barn

Blomningarna i Bottenhavet har ökat under de senaste åren. Varmt och soligt väder kan orsaka kraftiga blomningar medan ansamlingarna ofta blir betydligt färre under svala somrar.

– Situationen ser inte ut att bli bättre under de kommande åren. Vi har gått över en gräns av något slag och det tar länge att återhämta sig. Människor borde lära sig tolka naturen bättre.

Enligt Harri Kuosa är vissa arter mycket giftiga och de kan orsaka illamående om man sväljer dem. Det kan bland annat orsaka problem för djur. Alger kan också irritera huden.

– Bara en expert kan känna igen de giftiga arterna, det lönar sig att vara försiktig med alla alger och se till att barn inte simmar i vatten med blomningar.