Älg på äventyr i västerled

Mysteriet löst. Älgen i Danmark kom från Fiskars.Bild: Harri Hoffman

Inger Flood har uppgifter om den mystiska vandringspokalen i Danmark.