Alfahonan fälld i Bjärnå

Alfahonan i vargflocken mellan Raseborg och Salo fälldes i tisdags. Bild: Fredrik von Limburg-Stirum

I tisdags fälldes en varghona i Bjärnå, bara en dryg vecka efter att dispensen för att fälla en varg beviljats. Det visade sig vara alfahonan som fälldes.

Visa Eronen, jaktchef vid Finlands viltcentral i Nyland, är rätt bestört över att det var alfahonan i flocken som rört sig på gränsen mellan Bjärnå och Raseborg som fälldes.

– Det var nog ett rejält bakslag för stamvården på reviret. En väldigt beklaglig situation, säger Eronen.

Att det var just alfahonan har bekräftats vid den analys som Naturresursinstitutet utfört på djuret.

Exakt vad det innebär för flocken vill Eronen inte spekulera i, men han konstaterar att alfahonan är den viktigaste individen vad beträffar reproduktionen.

I den här flocken finns nu troligtvis fem individer kvar; alfahanen plus fyra yngre djur.

"Flocken blir instabil"

Vargexperten och forskaren Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet säger å sin sida att en vargflock kan bli väldigt instabil ifall alfahanen eller -honan försvinner.

– Det är svårt att veta om en ny alfahona hittas innan det är parningstid. Vargen parar sig i februari–mars. Om alfahanen och en ung hona som blivit kvar i flocken parar sig är det sannolikt fråga om far och dotter.

Kojola säger att det förstås inte är bra i och med att det då handlar om inavel.

– Men alldeles fatalt vore det inte. Vi vet från ett motsvarande fall i Kuopio för omkring 15 år sedan att det bara blev en parning mellan far och dotter, sedan sökte sig alfahanen vidare.

Det mest troliga scenariot är att det blir ett mellanår för alfahanen, det vill säga att han inte parar sig i år. Att han hinner hitta en ny alfahona utanför flocken är inte sannolikt.

– Att det var en i alfaparet som fälldes kan innebära att flocken splittras och individerna flyttar, säger Kojola.

En ansökan ännu öppen

Dispens för att fälla en varg i reviret som finns på gränsen mellan Raseborg och Salo beviljades av Finlands viltcentral den 30 januari. Ansökan gällde dock två vargar.

Den andra dispensansökan på varg, den där man vill fälla två vargar som rör sig mellan Snappertuna och västra Ingå, är fortfarande under behandling. Visa Eronen uppskattar att ansökan avgörs nästa vecka.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i december 2016 fanns 32–38 vargflockar i Finland.

Mer läsning