Alexandra är bäst i Svenskfinland

7 x L. Alexandra Wide skrev studentprovet i filosofi, engelska, franska, tyska, finska, modersmål, matematik, fysik, kemi och biologi och fick sju laudatur. Bild: Eva Hagman

Ekenäsbon Alexandra Wide skrev tio ämnen i studentexamen och fick sju laudatur.

– Jag har inte varit så bra på att välja så jag har läst många kurser. Ibland har jag gått på varannan timme och också haft självstudier. Skolan har varit superflexibel, säger Alexandra Wide.

Hon får sin vita mössa på lördag i Ekenäs gymnasium och kan titulera sig Svenskfinlands bästa student.

Nu för tiden kan man avlägga studentexamen genom att skriva prov i fyra ämnen. Wide skrev tio. Fast en del hade hon egentligen inte tänkt ta.

– Lärarna sade till mig att jag ju gått kurserna, så jag skrev proven ändå.

Listan är imponerande: Filosofi, engelska, franska, tyska, finska, modersmål, matematik, fysik, kemi och biologi.

Resultatet är också imponerande: i sju av proven fick hon det högsta vitsordet, laudatur, i två prov eximia och i ett cum laude.

Vårens bästa student i Finland är Vikke Elfving från Mikkelin lukio i S:t Michel. Han skrev tolv laudatur. En koll med Alex Hellsten på studentexamensnämnden klargör att Wides poängtal är fjärde bäst i landet.

Följa med, läsa till proven

Wide har haft lätt för sig i skolan. I början av lågstadiet hörde hon inte till stjärneleverna som var färdigt läs- och skrivkunniga. Men under högstadiet och gymnasiet har det gått galant.

Inför vanliga prov var hennes strategi att följa med på lektionerna och läsa kvällen före provet. Inför studentexamen satsade hon mera och började läsa ungefär en vecka före varje prov. Ibland förberedde hon sig genom att titta på filmer eller dokumentärer.

Familjen har varit stöttande och positiv. Den har inte lagt sig i så mycket men har gratulerat henne då det gått bra.

– När jag varit orolig och tänkt att något kommer att gå dåligt har de sagt att det nog går bra.

För det mesta har hon alltså skött skolan själv. Finskan har hon behövt läxhjälp med och då har mamma ställt upp.

Ungas inställning till andra, duktiga elever är inte alltid positiv. Men Wide säger att ingen varit fientlig då hon klarat sig bra i skolan.

– I synnerhet i gymnasiet har folk varit uppmuntrande. På högstadiet kunde det hända att jag använde ett svårt ord och att folk bad mig tala svenska.

Ekenäs gymnasium beskriver hon som en mysig skola med trevliga lärare och elever.

Dagen då VN kommer på besök stökar hennes pappa Johan omkring med borrmaskin och öronskydd. Här förbereds studentfest.

Nedskärningar avskräcker

Vad hon ska göra sedan, efter dimissionen och studenternas traditionella kvällsfest på Knipan, vill hon ännu inte säga något om. Wide har sökt till några universitet i Sverige men måste vänta till juli på besked om studieplats.

Att valet inte föll på Finland har flera orsaker. Alexandra Wide bodde som liten flicka utomlands och var för ett par år sedan utbytesstudent i Peking, Kina. Att studera någon annanstans är alltså inte en främmande tanke.

– Att åka till Sverige känns inte som en jättestor förändring.

En annan orsak hänger ihop med utvecklingen i vårt land.

– Just nu känns det som om utbildningen i Finland är på väg mot det sämre, med bland annat nedskärningar.

På frågan om det är något hon vill säga om sin studentexamen ber hon att få hälsa till sin syster Diana, 14.

– Jag tackar för att hon haft tålamod när jag varit tråkig och läst till studentexamen. Hon är världens bästa syster.