Alexander Bargum ny ordförande för Schildts stiftelse

Algols koncernchef Alexandr Bargum har valts till ny styrelseordförande för Christine och Göran Schildts stiftelse. Bild: Niklas Tallqvist

Styrelsen för Christine och Göran Schildts stiftelse fick både en ny ordförande och en ny vice ordförande vid sitt årsmöte den 10 mars.

Christine och Göran Schildts stiftelse har valt vice häradshövding Alexander Bargum till ny styrelseordförande. Till ny vice ordförande valdes professor Jenni Reuter. Stiftelsens tidigare styrelseordförande Thomas Thesleff och vice ordförande Johan Borgström hade undanbett sig omval.

Bargum är koncernchef för Algol och har varit medlem i stiftelsens styrelse sedan 2017. Reuter undervisar i arkitektur vid Aalto-universitetet och har hört till stiftelsens styrelse sedan 2014.

Som styrelsemedlemmar fortsätter Christine Schildt och Liisa Suvikumpu, verkställande direktör vid Stiftelser och fonder rf. Som nya medlemmar i styrelsen tillträder Sophia Jansson, styrelseordförande och konstnärlig ledare för Moomin Characters, och vice häradshövding Jonas Lång, kanslichef vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Christine och Göran Schildts stiftelses huvudsyften är att stärka kulturkontakterna mellan det grekiska kulturområdet och Finland samt värna om arvet efter Alvar Aalto, två teman som varit centrala för Göran Schildt. Stiftelsen förvaltar i dag Villa Skeppet i Ekenäs, Christine och Göran Schildts hem. Villan har ritats av Alvar Aalto.