Äldrerådet ser till att de äldres röst hörs

Samarbete. Det är stadens uppgift att ge äldrerådet en föredagande sekreterare. Ann Nylund-Mällinen, som också är förman för serviceboende i Hangö, har den uppgiften. Anja Roos är äldrerådets ordförande och ser till att de äldres röst hörs i staden tillsammans med rådets medlemmar. Bild: Sarah Grönstrand

I tisdags lärde sig Hangös äldreråd hur stadens tjänstemän jobbar och om äldre invånares rättigheter. Rådets uppgift är att se till att den äldre befolkningens intressen beaktas när beslut fattas i staden.

Nyligen hade medlemmarna och suppleanterna i äldrerådet i Hangö en introduktionsdag. Då lärde de sig om äldreomsorgslagen i kommunallagen samtidigt som stadens tjänstemän presenterade sina sektorer.

– Det ska finnas ett äldreråd i alla kommuner, därför grundades ett i våras, säger Anja Roos som är äldrerådets ordförande.

Kontakten med stadens tjänstemän är viktig för äldrerådet.

– Det är viktigt att stadens tjänstemän presenterar planer och beredning tillräckligt tidigt så vi hinner ge utlåtanden innan besluten är tagna, säger Roos.

Äldrerådets uppgift är att delta i stadens planering och beredning av ärenden som är viktiga för att den äldre befolkningen ska må bra, kunna ta sig fram i staden och ha tillgång till den service de behöver.

– Det handlar inte bara om grundservice för äldre.

Äldrerådet kan också ta initiativ till motioner för att föra fram önskemål från del äldre befolkningen.

– Det kan handla om små saker som att det inte finns tillräckligt med bänkar.

Inga politiska partier

I Hangö har äldrerådet sju medlemmar, de representerar inte politiska partier.

– Det är ivriga mänskor från olika pensionärsföreningar, säger Roos.

Under introduktionsdagens lunchpaus berättar medlemmarna Riitta Leskinen och Toivo Kavander som också är aktiva i Hankoniemen Ekäkkeensaajat varför de är med i äldrerådet.

– Vi vill påverka saker som påverkar äldre människors förhållanden såsom service, säger Leskinen.

De tycker introduktionsdagen har varit lärorik.

– Det är bra att gå igenom de grundläggande punkterna i lagen. Om man gör det på egen hand kan det vara svårt, säger Leskinen.

Vad är äldrerådets uppgift?

I Hangö fungerar äldrerådet för att trygga den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka.

Äldrerådet ska få möjlighet att påverka planeringen och beredningen i kommunala frågor som är viktiga för den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, deltagande, miljö, boende, rörelseförmåga eller för att äldre ska kunna utföra sysslor i vardagen.

Kommer med motioner, förslag och ger utlåtande om ärenden som berör den äldre befolkningen. De ger de äldres synvinkel till stadens beslutsfattande.

Håller kontakt med pensionärsföreningar och förbund och informerar

Följer upp att tjänsterna för den äldre befolkningen är tillräckliga.

Äldrerådet ska också ordna ett evenemang minst en gång om året för pensionärsföreningarnas medlemmar. Hösten 2019 ordnas till exempel en surf-dag.