Äldrerådet önskar trädgårdslotter - Ingå utreder placeringen

Äldrerådet i Ingå vill att kommunen anvisar ett område för trädgårdslotter i centrala Ingå. Ärendet ska utredas.

Förslaget till trädgårdslotter i Ingå kom av äldrerådsmedlemmen Varpu Qvarnström. Äldrerådet omfattade förslaget med motiveringen att trädgårdslotter där man kan odla grönsaker, blommor, bärbuskar med mera ger både terapi och nytta för dem som är intresserade. Lotterna skulle vara för både äldre och yngre Ingåbor. Äldrerådet föreslår Västerkullaområdet som en lämpligt plats för lotterna.

Förslaget förordas av beredningen, som anser att det skulle främja kommuninvånarnas välbefinnande. Initiativet ska utredas närmare av tekniska sektorn.

Mer läsning