Äldrerådet ombeds tycka till om centralt serviceboende

Tomten längst till vänster, i korsningen av Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan i Ekenäs, betecknas i planförslaget som kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård. Närmare bestämt planeras här för ett resurserat serviceboende. Bild: Raseborgs stad

Sedan planutkastet för Järnvägsgatan – Liljedahlsgatan behandlades i planläggningsnämnden i september har behoven ändrats. Nu finns ett resurserat serviceboende för upp till 80 personer med i förslaget. Äldrerådet ombeds komma med synpunkter.

Planläggningsnämnden i Raseborg godkände i onsdags ett reviderat planutkast för Järnvägsgatan – Liljedahlsgatan i Ekenäs. Sedan planutkastet behandlades av nämnden i september har planförslaget revide...